Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

OP2, syventävän kurssin tehtävät

Logo
YLLÄPITOON >>    

Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

OP2 (opon syventävä kurssi) opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta. Kurssilla pohditaan omaa jatkokoulutusta ja ammatinvalintaa. Opiskelija perehtyy työelämään kiinnostuksensa mukaan. Internetissä olevaan ammatti- ja koulutusalojen tietoihin perehtyminen on keskeinen osa opiskelua. Opiskelu on suurelta osin itsenäistä. Oman kiinnostuksen pohjalta laaditaan ammatti- ja koulutusalaa koskeva harjoitustyö. Kurssilla on mahdolllisuus tutustua itseään kiinnostavaan oppilaitokseen ja/tai työpaikkaan. Kurssin tehtävät, seitsemän tehtävää, löytyvät "navigoinnista" OP2:n alta. Opiskelija räätälöi tehtävät omien tarpeidensa ja kiinnostuksensa pohjalta. Tehtävät palautetaan mielellään kirjallisesti, kansiona, opinto-ohjaajalle. Kurssi päättyy ohjauskeskusteluun.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
 

KURSSIN OHJELMA JA AIKATAULU

Kurssi alkaa ja päättyy päättyy ohjauskeskusteluun opon kanssa. Voit tehdä kurssin joustavasti oman aikataulusi mukaan. Kurssin voi tehdä kakkoset tai abit.
Tee ohessa olevat tehtävät.
Palauta työsi kirjallisesti. Tee kansio, jossa tehtävät on järjestyksessä.