Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kansainvälisten asiat

YLLÄPITOON >>    

Kuopion koulutuspalvelukeskuksen kansainvälistymisstrategia 2012

 

Arion Study Visit 20.-24.2.2005

Arion visit in Kuopio, Friday 25 Feb 2005
Arion visit in Kuopio, Thursday 24 Feb 2005
Arion visit in Kuopio, Wednesday 23 Feb 2005
Arion visit in Kuopio, Tuesday 22 Feb 2005
Arion visit in Kuopio, Monday 21 Feb 2005
 

Nähtyä ja koettua

Nähtyä ja koettua
Äänisen rannalla (kuva:Eero Laitinen)
 

Nähtyä ja koettua

KV-tiimi tutustui italialaisiin kouluihin Milanossa
Kiinalaisvieraita Hebein provinssista
The Heads of Schools, Arion-vierailulla Lissabonissa 2005
Opettajavaihdossa Jönköpingissä 2005
Terveiset Euroopan rehtorikongressista Norjassa 23.-26.9.2004
 

Liity Comenius -listalle

Liity Comenius-listalle
 

Keskustelu

Viestejä: 2
Viimeisin: 31.10.
 

Kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja

- Koulullesi ystävyyskoulu Euroopasta!
Ohjelmia ja hakuaikoja lisätietoja www.cimo.fi
-Comenius kontaktiseminaari (henkilökoht. apuraha opettajalle/rehtorille, hakijana voi olla Comenius-hakukelp. oppilaitosten henkilöstö), hakuaika 1.6./1.9./1.11. tai sähköpostilistan muk.,
- Comenius valmisteleva vierailu (henkilökoht. apuraha opettajalle/rehtorille, hakijana voi olla Comenius-hakukelp. oppilaitoksen henkilöstö),hakuaika 1.6./1.9./1.11.
- Grundtvig 1 (Eurooppalaiset yhteistyöprojektit,mm.aikuislukiot, kansalais-
opisto), hakuaika 1.11.+1.3.,
- Grundtvig 3 (Opetushenkilöstön liikkuvuus, mm. aikuislukiot, kansalais-
opisto), hakuaika jatkuva,
- Grundtvig 4 (verkostot, mm. aikuislukiot, kansalaisopisto, hakuaika 1.11.+1.3.,
- Nordplus Voksen (liikkuvuustuki, temaattiset verkostohankkeet, kehittämis-
hankkeet, kartoitushankkeet, hakijana voi olla esim. kansalaisopisto), hakuaika 1.3. vuosittain lisäksi liikkuvuus 1.10., lisätietoja www.cimo.fi/Eija Wilen
-Nordplus språg (eril. toimintojen tukemista, hakijana esim. opetussektorin laitokset, organisaatiot ja verkostot tai yksittäiset henkilöt), hakuaika 15.10. vuosittain, lisätietoja www.cimo.fi/Kristiina Merisalo,
-Oppimateriaaleja suomen kielen opetukseen ulkomaalaisille, hakuaika jatkuva,
-Valtionavustukset perusopetuksen ja lukioiden kansainvälistämiseen, hakijana peruskoulut ja lukiot,lisätietoja www.oph.fi/Paula Mattila.
 

AVUSTUKSET KOULUJEN KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN

Stipendejä opettajille ja kouluhallinnon viranomaisille kurssimuotoiseen täydennyskoulutukseen (jatkuva hakuaika).

Lisätietoja ja hakulomakkeet www.pohjola-norden.fi

 

Ajankohtaista

Tulevaisuusverstas
- Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy järjestää Tampereella 15.9.2011 ja Rovaniemellä 22.9.2011 perusopetuksen ja lukion henkilöstölle Tulevaisuusverstas – kansainvälinen tulevaisuustieto osana opettajan ammattitaitoa –koulutuspäivän,
- koulutuspäivässä tarkastellaan oppimiseen, osaamiseen ja opetukseen heijastuvia kansainvälisiä
tulevaisuuden haasteita ja trendejä. Koulutus tarjoaa myös uuden menetelmän sovellettavaksi opetukseen.
Päivä on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja koulutuksen osalta osallistujille maksuton,
- lisätietoja esitteestä http://esitteet.educode.fi/kielet_ja_kulttuuri/Tulevaisuusverstas_esite.pdf
ja Tulevaisuusverstas_Rovaniemi.pdf

---
Ennakkotietoa: Kansainvälistymisen parissa toimivat opettajat, rehtorit, opetuspäälliköt,
sivistysjohtajat ja muut koulujen kanssa verkostoitumisesta kiinnostuneet
Virtaa ja yhteisöllisyyttä verkostoista - valtakunnalliset kansainvälisyyspäivät kouluille 16.-17.11.2011 Oulussa

- päivät järjestetään yhteistyössä OPH:n , CIMOn, Oulun kaupungin opetustoimen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa,
- yhteisellä iltatilaisuudella alkavilla päivillä kerätään muun muassa reseptejä verkostoissa toimimiseen
ja mietitään kansainvälisen ja paikallisen verkostoitumisen merkitystä,
- päivien ohjelma julkaistaan syyskuussa ja ilmoittautuminen avataan 15.9.2011.

---
Suuntana Sveitsi –verkko-opas
- tietoa erityisesti opiskelusta Sveitsissä,
- hyödyllistä luettavaa tutkinto-opiskelijaksi, opiskelijavaihtoon, harjoitteluun tai töihin Sveitsiin suuntaaville,
- tekstit on kirjoittanut Jaana Mutanen,
- käy tutustumassa:http:// www.maantieto.net (ja sieltä edelleen Sveitsi)
----
Suuntana Venäjä -verkko-opas
- ilmestynyt alkuvuonna 2011
- tekstit on tuottanut Asta Hämäläinen
- käy tutustumassa: http://www.maatieto.net (ja sieltä edelleen Venäjä)
---
Muut uusimmat maaoppaat (Espanja, Japani, Viro, Ruotsi, Britannia)
ja CIMOn 11 muuta maaopasta
- käy tutustumassa: http://www.maatieto.net
---
Maksutonta Eurooppa-aiheista täydennyskoulutusta opettajille!
- Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n järjestämää koulutusta on tuettu CIMOn hallinnoimasta Koulu Euroopassa- Eurooppa koulussa –ohjelmasta,
- koulutus on maksutonta, matkakulut korvataan yli 15 km:n matkoilta halvinta kulkuneuvoa käyttäen,
- lue lisää osoitteesta http://www.avoinnaeurooppaan.fi/
---
Esi- ja perusasteen oppilaitokset ja lukiot:apulaisopettaja Comenius-ohjelman kautta
- oppilaitoksen on mahdollista vastaanottaa apulaisopettaja 13-45 viikoksi lukukaudella 2011-12,
- apulaisopettaja elävöittää ja monipuolistaa opetusta sekä rohkaisee oppilaita kommunikoimaan vieraalla kielellä. Lisäksi hän välittää oppilaille tietoa omasta maastaan ja kulttuuristaan. Apulaisopettajat ovat opettajaksi opiskelevia /vastavalmistuneita opettajia. Lähettävä maa maksaa apulaisopettajalle kuukausiapurahan matkoja ja elinkustannuksia varten. Koulun tulee nimetä apulaisopettajan ohjaaja, joka on toimintoon sitoutunut ja valmistautunut tuleviin lisätöihin. Apulaisopettaja voidaan sijoittaa yhteen kouluun tai korkeintaan kolmeen kouluun. Tällaisessa tapauksessa yksi kouluista koordinoi harjoittelua.
- Suomeen saadaan vuosittain n. 30-40 apulaisopettajaa. Hakemuksessa oppilaitos ilmaisee, mistä maista olisi valmis vastaanottamaan apulaisopettajan. Sijoitteluun vaikuttaa paljon Suomeen tulevien apulaisopettajien toiveet, maahamme tuleville pyritään löytämään taitoja ja toiveita vastaava koulu,
- hakulomake ja -ohje internetistä osoitteesta http://www.cimo.fi/comenius > Apulaisopettajan vastaanottaminen,
- lisätietoa puh. 0207 868 583, 0207 868 538 ja palvelunumerosta 020 690 502
Sirkka Säikkälä ja Katariina Vinblad sähköposti etunimi.sukunimi@cimo.fi
---
Opetushallitus palkitsi ansiokasta kieltenopetusta

Opetushallitus on myöntänyt yhden kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman ja kaksi kunniamainintaa innovatiivisille kieltenopetushankkeille. Laatuleiman saivat Meilahden ala-asteen koulu ja Meilahden yläasteen koulu Helsingistä. Kunniamaininnan saivat Raision lukio ja Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskus. (Oph:n tiedote 8.12.10)

Kielitivoli - kunniamaininnalla palkittu peruskoulujen kielihanke

Perustelut: Kielitivoli on huolella suunniteltu ja toteutettu kielten esittelykiertue, jossa eri kielten opettajat toimivat yhteistyössä kielivalintojen monipuolistamiseksi ja kielivalintojen määrän lisäämiseksi. Kielitivoli-tapahtumaan osallistui talvella 13 koulusta noin 750 oppilasta. Tapahtumassa kieliin tutustuttiin monipuolisilla aktiviteeteilla kaikkien aistien välityksellä (kuvat, tietovisa, askartelu, musiikki, maistiaiset). Vanhemmille järjestettiin kielivalintailtoja. Toimintamalli ei vaadi kohtuutonta panostusta ja sitä voidaan toteuttaa millä paikkakunnalla tahansa. Kuopiossa kiertue ja lisääntynyt tiedotus vaikuttivat selkeästi uusien kieliryhmien määrän suureen nousuun Kuopion kouluissa.
Lisätietoa: perusopetusjohtaja Kari Raninen, p. 044-7184010 ja koordinaattori, lehtori Eveliina Bovellan, p. 044 7181 888, eveliina.bovellan@kuopio.fi
---
Mahdollisuus kansainvälistyä omassa koulussa
- Erasmus kouluissa -hankkeen myötä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille tarjoutuu mahdollisuus kansainvälistyä omassa koulussaan: eurooppalaiset vaihto-opiskelijat kiertävät kertomassa omasta kotimaastaan, kulttuuristaan ja EU:n vaihto-ohjelmista,
- opettajat ja vaihto-opiskelijat voivat ilmoittautua mukaan em. hankkeen sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Nettisivuilta on myös mahdollista ladata ja tulostaa A4-kokoinen esite vaikkapa opettajanhuoneen ilmoitustaululle.
- Eurooppalainen Suomi ry:n ja CIMOn käynnistämän Erasmus kouluissa -hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta www.erasmuskouluissa.fi
- lisätietoja hankkeesta: koordinaattori Laura Isomäki p. 043 211 0743 tai (09) 6811 5716, sähköposti laura.isomaki@eurooppalainensuomi.fi
---
Maailman taustat opettajille
- Moninainen Afrikka http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43296
(Lähde: Um:n uutisviesti 36/2010 10.9.2010 Kehitys.verkot).
---
Matkalla kansainvälisyyteen: kansainvälistymisen edellytykset koulusta työelämään
- CIMO järjesti Jyväskylässä joulukuussa 2009 em. seminaarin yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Seminaarin teemana olivat edellytykset, joilla kansainvälisyyttä ja sille myönteistä asenneilmapiiriä voidaan edistää kaikilla koulutusasteilla. Seminaari poiki runsaasti suosituksia ja kehittämisehdotuksia kansainvälistymisen lisäämiseksi.
- Seminaarin julkaisu löytyy CIMOn verkkopalvelusta: http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/raportit.htx#muut
---
maantieto.net
- em. sivusto täydentää CIMOn Maailmalle.net-palvelua maakohtaisella tiedolla linkkeineen, pääpaino on ulkomailla opiskelua koskevassa tiedossa,
- maatieto.netistä löytyvät myös Suuntana-maaoppaat, tietoa mm. koulutusjärjestelmästä, opiskelemaan hakemisesta, työnhausta ja asumisesta tietyssä maassa. Euroopan maiden maaoppaiden työskentelyosio on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön EURES-palveluiden kanssa,
- opiskelua ja muita asiakokonaisuuksia koskevat tekstit on laadittu yhdessä maakohtaista neuvontaa antavien organisaatioiden (mm. suurlähetystöt, kulttuuri-instituutit) tms. kanssa,
- Suuntana-oppaat on julkaistu verkkosivuina v:sta 2009 lähtien (Viime vuonna ilmestyivät Britanniaa, Ruotsia ja Viroa käsittelevät verkko-oppaat, lähikuukausina Suuntana Japani ja Suuntana Espanja, opasvalikoima täydentyy vielä tämän vuoden kuluessa Sveitsiä ja Venäjää käsittelevillä oppailla).
- maatieto.netistä saa myös vanhempia Suuntana-oppaita pdf-muodossa.
- maakohtaista tietoa:http://www.maatieto.net
---
Yleistietoa maailmalle lähtemisen vaihtoehdoista
http://www.maailmalle.net
--
Europa
- Europa on Euroopan komission Suomen-edustuston verkkojulkaisu. Lue uusin julkaisu osoitteesta:
http://www.europalehti.fi/
---
Maailman taustat
- tarjoavat opettajille kehityksen teemoihin liittyviä opetuspaketteja,
- lue lähemmin http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=35465
---
Opettajille, asiantuntijoille: Päivitä tietojasi Keski- ja Etelä-Euroopan kulttuureista!
- haluatko täydentää kielitaitoasi? Nyt eritasoisia – lyhyitä, pitkiä, yksilöopetusta - kielikursseja Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä,
- ks. lähemmin http://trainet.wikispaces.com/Koulutusta
---
Opettajainhuone -sivusto
- paljon EU-aiheista oppimateriaalia komission opettajainhuone-sivustolla,
- ko. materiaali on osaksi EU:n omaa tuotantoa, osaksi kansallisten viranomaisten
ja kansalaisjärjestöjen toimittamaa.
---
Raportti koulujen kansainvälisestä toiminnasta
- selvitys löytyy kokonaisuudessaan CIMOn verkkopalvelusta osoitteesta
www.cimo.fi Julkaisut ja tilastot Tutkimukset ja selvitykset: Siru Korkala: Teemaviikoista kehittämishankkeisiin. Selvitys koulujen kansainvälisestä toiminnasta. Tietoa ja tilastoja -raportti 4/2009.Selvityksen keskeiset tulokset saa myös Faktaa - Tietoa ja tilastoja
-julkaisusta (1/2009).
- tiivistelmä luettavissa:
http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Julkaisut+ja+tilastot/Tietoa+ja+tilastoja+/faktaa_1_2009.pdf
- lisätietoja: asiantuntija Siru Korkala, p. 0207 868 610, etunimi.sukunimi@cimo.fi
---
Ennakkoluulotesti
- komission rahoittama Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan http://www.stop-discrimination.info/2190.0.html -kampanja on tehnyt ennakkoluulotestin,
- käy tekemässä testi:http://www.ennakkoluulotesti.fi/ tai Facebookissa http://apps.facebook.com/ennakkoluulotesti/.
---
Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä
- Johanna Lasonen ja Mia Halonen ovat toimittaneet em. julkaisun (Suomen kasvatustieteellinen seura, kasvatusalan tutkimuksia 43, 155 s),
- julkaisu tilattavissa hintaan 26 € Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, p. (014) 260 3220, ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi tai Suomen kasvatustieteellisen seuran verkkokaupasta:
http://www.kasvatus.net/fera/verkkokauppa/
---
Ulkomaisia suomen kielen opiskelijoita perheharjoittelijoiksi!
- opiskelija asuu perheessä ja osallistuu kodin töihin (5h/päivä; 25 h/viikko, 2 vapaapäivää viikossa,
- opiskelija oppii arkisuomea perheen kanssa keskustellen,
- isäntä/emäntäperhe tarjoaa oman huoneen, täyden ylläpidon sekä taskurahaa 35-70 €/vko,
- tällä hetkellä opiskelijoita mm. Latviasta, Unkarista, Puolasta ja Venäjältä,
- tiedustelut ja yhteystiedot: ohjelma-asiantuntija Riitta Uotila / CIMO
riitta.uotila@cimo.fi, p. 020 7868 525 , http://www.cimo.fi
---
Suomen ulkoministeriön kirjaston uutuusluettelo
- tutustu aineistoon:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=163703
---
Kilpailuja koululaisille
- EU:n toimielimet järjestävät vuosittain monia koululaisille tarkoitettuja kilpailuja. Lisäksi järjestetään kilpailuja mm. kulttuurin, viestinnän, tieteen ja tekniikan, elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun aloilla,
- ks. lähemmin eri alojen kilpailuista koontisivustolla http://ec.europa.eu/prizes_competitions/index_fi.htm
---
Comenius-käsikirja kouluille
- engl.kiel., päivitettyä Comenius käsikirjaa kouluille saatavissa vain sähköisenä
(http://www.cimo.fi/comenius),
- saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja espanjaksi käännettyä käsikirjaa voi kysellä Cimosta (comenius-info@cimo.fi).
---
Kv-tiimi lakkautettu 1.1.2007 lukien
- Kuopion koulutuspalvelukeskuksen 1.2.2007 voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä myös kehittämistiimien kokoonpano suunniteltiin uudelleen. Uudistuksessa mm. kansainvälisten asioiden (KV-tiimi) kehittämistiimi lakkautettiin 1.1.2007 lukien.
- Kuopion koulutoimen kansainvälisiin hankkeisiin voidaan jatkossa perustaa määräaikaisia kehittämisryhmiä. Kansainvälistä toimintaa koordinoi suunnittelija Eila Kumpulainen.
- Pedanetissä kuitenkin säilytetään kansainvälisten asioiden www-sivu.
---
Opettajien kansainvälinen liikkuvuus
- Opettajien kansainvälinen liikkuvuus. Hyöty ja vaikutukset peruskouluissa ja lukioissa sekä ammatillisissa ja korkea-asteen oppilaitoksissa
- em. Anna-Leena Riitaojan selvitys julkaistu CIMOn Occasional paper -julkaisusarjassa (1/2007).
- painettua selvitystä voi tilata CIMO:sta sähköpostitse (julkaisutilaukset@cimo.fi).
---
Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston ja OPH:n yhteinen Global Challenge -hanke tukee koulujen ja oppilaitosten kansainvälistymistä

- Maailman taustat -teemapaketit antavat pohjaa ajankohtaisten aiheiden käsitte-
lyyn opetuksessa
- katso lisää.
Kansainvälisyyskasvatus 2010
- ehdotus kansalliseksi kansainvälisyyskasvatuksen
toimenpideohjelmaksi.

 

Avustukset

Pohjola-Nordenin avustuksia opettajille ja oppilaille Pohjoismaiseen yhteistyöhön. Katso lisätietoja.

Nordplus -ohjelmat pohjoismaiseen koulutusyhteistyöhön
lisätietoja.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Apurahoja ja stipendejä kahdenvälisiin, Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä edistäviin projekteihin. Katso lisätietoja.

Koulutuspalvelukeskuksen avustukset kansainväliseen toimintaan ohjeet

 

EU-hankkeisiin liittyviä ohjeita

Kuopion kaupungin EU-projektiohjeet

How to write a successful EU funded project proposal?

 

Oppilaitosten hankkeita

Koulujen / oppilaitosten kansainvälinen toiminta lv. 2007-2008.
Koulujen / oppilaitosten kansainvälinen toiminta lv. 2006 - 2007.
Koulujen / oppilaitosten kansainväliset hankkeet lv. 2005 - 2006.
Koulujen / oppilaitosten kansainväliset hankkeet lv. 2004 - 2005.
Koulujen kansainvälisiä yhteistyöhankkeita lukuvuonna 2003-2004
Suomalais-venäläinen maaseutukouluverkosto -projektin arviointi
 

Kirjallisuutta, julkaisuja

Alitolppa-Niitamo, A. (1993), Kun kulttuurit kohtaavat: matkaopas maahan-
muuttajan kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö.

Aram, N., Bildt, C. (toim.): Osynliga framtidsdrömmar?Nyinvandrade ungdomars möte med den svenska skolan.Arbetslivsinstitutet.Stockholm.2004.(Lähde:Monitori 3/2006).

Berry, Segall & Kagitcibasi (toim.), Handbook of cross-cultural psychology.

Blackman, C.: Kiinalaiset neuvottelut.Strategiat ja tapausesimerkit. Tietosanoma Oy. 2005.

Chen & Starosta (toim.), Foundations of intercultural communication.

Gudykunst & Moday (toim.), Handbook of international and intercultural communication.

Honkala, S. (toim.):Solmut auki:näkemyksiä ja kokemuksia monikulttuurisesta koulutyöstä.OPH.Helsinki. 1999.

Hultinger, E-S – Lund, W. (red.):Den mångkulturella skolan.Studentlitteratur, 1996. Seitsemän opettajan ja tutkijan kirjoituksia monikulttuurisesta Ruotsista.

Ikonen, K. (toim.): Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa - opetus-
suunnitelmatyöstä käytäntöön.Opetushallitus.

Johansson, M. – Pyykkö, R. (toim.): Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus 2005. (Teoksessa pohditaan, mitä Euroopan unioni tekee eri kielten aseman tukemiseksi ja kuinka käy vähemmistökielten.Lähde:Monitori 4/2005).

Kaikkonen (1994), Kulttuuri ja kielen oppiminen.

Kangassalo, R, Mellenius, I. (toim.): Låt mig ha kvar mitt språk:den tredje SUKKA-rapporten=Antakaa minun pitää kieleni:kolmas SUKKA-raportti.Umeå universität, Inst. för moderna språk.2003.(Lähde:Monitori 3/2006).

Karlsson, L, Levamo, T-M, Siukonen, S. (toim.) : Sinun, minun, meidän mango.
Sadutusta yli kulttuurirajojen. Taksvärkki ry. 2006.(Kuinka sadutusta voi hyödyntää esim. maahanmuuttajatyössä,kansainvälisyys- ja kehitysyhteistyössä).

Kim (2001), Becoming intercultural.

Korpela, H., Konsti, p., Luusalo, A. ja Ufacik, R.:Täällä ja toisaalla. Lukukirja 9.-luokkalaisille eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppialille. Opetushallitus. (myynti@oph.fi, www.oph.fi/verkkokauppa).

Laine, R., Nissilä, L. ja Sergejeff, K (toim.): Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia. Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille.
Opetushallitus (myynti@oph.fi, www.oph.fi/verkkokauppa).

Lehtonen (toim.) (1993),Kulttuurien kohtaaminen.

Liebkind (toim.), Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa.

Living in Finland. A brief guide for international students and trainees.CIMO, 2005.

Luce & Smith (toim.), Toward internationalism: readings in cross-cultural communication.

Nissilä, L. (toim.):KIKE - Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja suomi toisena kielenä -opetukseen.(Perusopetusikäisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan.Mahdollista testata kielitaidon kaikkia osa-alueita:luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista, puhumista, kielitietoa ja sanastoa). Opetushallitus.

Nissilä, L., Vaarala, H. Martin, M.:Opas suomi toisena kielenä -opetukseen.
(Kohderyhmänä ensisijaisesti suomi toisena kielenä -opettajat, mutta sitä voi hyödyntää myös vieraan kielen opetuksessa sekä opetettaessa maahanmuuttajille muita oppiaineita. Ilmestyy lokakuussa 2006).

Pitkänen, P. (toim.): Kulttuurienvälinen työ.2005.Edita Publishing Oy.Hki.

Rastas, A. - Huttunen, L. – Löytty, O.(toim.):Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.Vastapaino.Tampere 2005.(Käsitteiden tutkiskelun avulla voi miettiä ymmärrystään monikulttuurisuudesta.(Lähde Monitori 4/2005).

Ruhanen, K, Martikainen, T.: Maahanmuuttajaprojektit:hankkeet ja hyvät käytännöt. Väestöliitto, Helsinki.2006.(Lähde: Monitori 3/2006).

Salo-Lee & Malmberg & Halinoja (1996), Me ja muut, kulttuurienvälinen viestintä.

Samovar & Porter (toim.), Intercultural communication: A Reader.

Samovar, Porter & Stefani, Communication between cultures.

Talib, M-T:Monikulttuurinen koulu – haaste ja mahdollisuus.(Väitöskirjatutkimus toiseudesta, vieraudesta, kulttuurienvälisestä kasvatuksesta, oppimisesta ja kohtaamisesta).Kirjapaja.Helsinki 2002. (Lähde:Monitori 3/2005).

Tervetuloa Kuopioon!Opas maahanmuuttajille.(Maahanmuuttajien työpolku -hankkeen yhdessä Kuopion kaupungin kanssa kustantama suomen-, englannin- ja venäjän-
kielinen opas Kuopioon vasta muuttaneille.Tietoa kaupungin palveluista ja maahanmuuttoasioita Kuopiossa ja Suomessa hoitavista viranomaisista. Oppaan toimittajat:Ghenet Fissahaie, Svetlana Kemppainen ja Maritta Näsälä.Työryhmässä mukana myös Kaija Nousiainen ja Satu-Mari Tolonen.Kirjan kuvitus Anu Tuomisaari.Arabiankielinen opas tekeillä).

Travers, P., Klein, K. (toim.):Equal measures:ethnic minority and bilingual pupils in secondary schools.Trentham, Stoke on Trent.2004.(Lähde:Monitori 3/2006)

Uusia julkaisuja 2005 (ks. esim. Cimon sivuilta, www.cimo.fi)

Wiseman (toim.), Intercultural communication theory.

 
 

Laskuri.net