Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Pyörön koulu >

Pyörön koulu

YLLÄPITOON >>    

Koulun esittely

Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa.
- Esi-1-6 -luokilla oppilaita on 475. Opetus tapahtuu pääosin Ala-Pyörön rakennuksissa (Kulmakatu 7). Kolme 6-luokkaa opiskee Ylä-Pyörön rakennuksessa.
- 7-9 -opetus Ylä-Pyörön rakennuksessa (Blominkatu 2) Oppilaita 499.
Alakoululaiset käyttävät yläkoulun opetustiloja esim. liikunnassa, tekstiilityössä, englannissa ja fysiikka-kemiassa.

Koulumme tavoite on hyvän yleis- ja erityisopetuksen antaminen huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Luokilla 4-7 on musiikkipainotteista opetusta ja luokilla 7-9 matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta.

Teknologiateollisuus ry:n 100 -vuotissäätiön apurahan avulla kehitämme luokkien 4-6 matematiiikan opetusta.

Pyörön koulu on KiVa – koulu, jossa otetaan huomioon toiset eikä kiusaamista sallita. KiVa –koulu tarkoittaa Kiusaamisen Vastaista koulua. Kiusaamisessa noudatamme varhaisen puuttumisen periaatetta ja kiusaamistapausten välitöntä käsittelyä.

Opetusministeriö myönsi Kuopiolle avustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Yhtenä avustusta saaneena kouluna olemme aloittaneet rakentamaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja perheiden tukemiseen.

Tavoitteena on tukea oppilaita saavuttamaan oppimisedellytystensä mukainen taso ja vahvistaa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa oppilaiden elämänhallintataitoja ehkäisemällä syrjäytymistä, vahvistamalla varhaista puuttumista, tekemällä ennaltaehkäisevää työtä ja syventämällä monikulttuurista osaamista.

 

Pyörö School, City of Kuopio, Finland.

Pyörö School is a comprehensive school in Petonen, Kuopio.
The school provides basic education for grades 1-9.
- Pre-primary education and grades 1-6 in Ala-Pyörö buildings (Kulmakatu 7). Ca. 470 pupils.
- Grades 7-9 in Ylä-Pyörö building (Blominkatu 2). Ca. 500 pupils.

Ala-Pyörö pupils may also have some classes in Ylä-Pyörö building. These include,
for example, P.E., Textile Work and English.

Pitkälahti School (Pitkälahdentie 4) is also part of Pyörö School. Pitkälahti (grades 1-2) has 74 pupils divided into four classes.
Two pre-school groups from Maunola Nursery School are also situated at Pitkälahti.

Our aim in Pyörö School is to provide good mainstream and special needs education
with a consideration to pupils’ personal needs.

We have classes orientated to music in grades 4-7 and to mathematics and science in grades 7-9.

With the help of a grant provided to our school by the Technology Industries of Finland Centennial Foundation
we are developing the teaching of Mathematics in grades 4-6.


Pyörö School is a KiVa School where people care for each other and where bullying is
not allowed. KiVa is short for Kiusaamisen Vastainen (i.e., Against Bullying).
Regarding bullying, we follow the principal of early intervention and process every case immediately.

The Ministry of Education provided the City of Kuopio a subsidy to improve educational equality.
As one of the schools granted the subsidy, we have begun to construct
new ways of supporting pupils and their families.

The aim is to support our pupils make full use of their personal learning potential and to
strengthen, in cooperation with all the other relevant parties, the pupils’ life skills by preventing
social exclusion, strengthening early intervention, taking precautionary action and
deepening multicultural knowledge.

 

 

Esiopetus-1-6 -luokkia koskevat tiedotteet
http://www.peda.net/veraja/kuopio/pyoro/esiopetus_-1-6_-luokat
 

 

7-9 -luokkia koskevat tiedotteet
http://www.peda.net/veraja/kuopio/pyoro/7-9_-luokat
 
 

Kirjaudu Wilmaan:

Kirjaudu Wilmaan:
 

Pyörön koulun verkkolehteen:

Pyörön koulun verkkolehteen:
 

Pohjois-Savon poliisilaitos palkitsi Pyörön koulun ansiokkaasta ja esimerkillisestä toiminnasta Who cares hengessä oppilaiden parhaaksi.

Pohjois-Savon poliisilaitos palkitsi Pyörön koulun ansiokkaasta ja esimerkillisestä toiminnasta Who cares hengessä oppilaiden parhaaksi.
 

Koulutoimen uutiset

 

Koulutoimen tiedostot