Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    

 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin tammikuussa 2004. Niiden pohjalta on tehty kuntakohtainen opetussuunnitelma, jossa on kuntakohtaisesti täsmennetty perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Myös todistuslomakkeet ovat uudistuneet. Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Ks. Perusopetuksen opetussuunnitelma

Koulun opetussuunnitelmassa näkyvät sekä valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (pääotsikot) että kuntakohtainen opetussuunnitelma (Kuopio-nimiset alaluvut). Koulukohtainen osuus on kuntakohtaisen luvun alla koulun nimellä. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin, miten koulun opetus- ja kasvatustyö on järjestetty.

 

Peruskoulujen opetussuunnitelmat

Alava
Aurinkorinne
Haapaniemi
Hatsala
Hiltulanlahti
Hirvilahti
Jynkkä
Jynkänlahti
Kaislastenlahti
Kallavesi
Kettula
Kurkiharju
Kurkimäki
Linnanpelto
Länsi-Puijo
Melalahti
Minna Canth
Männistö
Neulamäki Niirala
Pirtti
Pitkälahti
Pohjantie
Puijonsarvi
Pyörö
Rajala
Riistavesi
Rytky
Snellman
Särkiniemi
Vehkalampi
Vehmasmäki
Vehmersalmi Yhteiskoulu