Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Kuopion Lyseon lukio > Oppiaineet > Fysiikka > Fy01 (Fysiikka luonnontieteenä) > Voima > Erilaisia voimatyyppejä > Kitka >

Kitka

YLLÄPITOON >>    

Kitka

Määritelmä: Kitka on kosketusvuorovaikutus kahden kappaleen välillä. Kitka voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin: liikekitka, lepokitka ja vierimisvastus.

Liikekitka vaikuttaa vain kun kappale liukuu pintaa pitkin. Liikekitkan suuruus riippuu pintojen karheudesta ja kappaleen painosta.

Lepokitka vaikuttaa vain kun kappale ei liiku pinnan suhteen (mutta liikkuisi jos alusta olisi hyvin liukas). Lepokitkan suuruus riippuu myös pintojen ominaisuuksista ja kappaleen omasta painosta, mutta lepokitkaan vaikuttaa myös se kuinka suuri on liikuttamaan pyrkivä voima.

Vierimisvastus on vierimistä hidastava voima ja se syntyy monista eri tekijöistä, esim. laakereiden liikkeestä, pintojen ja renkaan muotoutumisesta. Vierimisvastusta on miltei mahdotonta laskea, mutta se voidaan mitata.

Vaikutuspiste: Kitka vaikuttaa aina kappaleen ja pinnan välissä.

Suunta: Kitkan suunta on aina pinnan suuntainen. Kitka voi hidastaa tai joskus kiihdyttää liikettä.