Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Kissakuusen koulu > Oppiaineet > Kemia > Mittaaminen >

Mittaaminen

YLLÄPITOON >>    

Tietokonemittaukset

Liuoksen sähkönjohtokykyä tutkimalla voidaan päätellä, onko koostuuko liuennut aine molekyyleistä vai ioneista.
pH:n mittaaminen tietokoneeseen liitetyllä anturilla.