Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Kissakuusen koulu > Oppiaineet > Englanti > Tavoitteet ja sisältö >

Tavoitteet ja sisältö

YLLÄPITOON >>    

Easy-going English (Englannin syventävä) kurssin tavoitteet ja sisällöt


Kurssin tavoitteena
• rohkaista oppilasta suulliseen ilmaisuun
• harjoitella puhumista erilaisissa käytännön tilanteissa
• opastaa oppilasta itsenäiseen tiedonhakuun
• laajentaa sanavarastoa ja luetunymmärtämistaitoa
• syventää rakenteiden hallintaa
• kehittää kirjallista ilmaisutaitoa

Kurssin aikana oppilaat valmistavat erilaajuisia esitelmiä
ja esittelevät ne muille oppilaille.

Aiheita: englanninkieliset maat, uutiskatsaukset, mainokset,
oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet...

Kurssilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa
oppilaiden oman kiinnostuksen ja erityisosaamisen puitteissa.
Tutustutaan englanninkielisiin lehtiin ja internetin tuomiin mahdollisuuksiin
kielen opiskelussa ja harjoitellaan pareittain käytännöntilanteita.