Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Käsityökoulu Taituri

YLLÄPITOON >>    
 

UUSIA TAITOJA JA YHDESSÄ OPPIMISEN ILOA KÄSITYÖKOULU TAITURISSA!

UUSIA TAITOJA  JA YHDESSÄ OPPIMISEN ILOA KÄSITYÖKOULU TAITURISSA!
 

Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten käsityökoulu Taiturissa opiskellaan valtakunnallisen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot koostuvat perusopinnoista 7-12 -vuotiaille ja syventävistä opinnoista 13-18 -vuotiaille. Nuoremmille lapsille Taiturissa on varhaisiän opinnot 5-6 -vuotiaille ja alle 5 vuotiaille Käsityöseikkailu-kurssi yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Uusia opiskelijoita otetaan ryhmiin syksyllä ja keväällä. Taiteen perusopetuksen opiskelijalla on opintokirja, johon merkitään vuosittain opiskelijan suorittamat opinnot. Opintokirjan saa opintojen päätyttyä itselleen. Opinnot, n. 500 tuntia, suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Opintokirjaa ja todistusta voi hyödyntää jatko-opintoihin ja työhön hakeutuessaan.
 
 

Lyhytkurssit

Lapsille ja nuorille on tarjolla myös erilaisia käsityön lyhytkursseja.
Lyhytkursseille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Lyhytkurssit voi liittää osaksi taiteen perusopetuksen opintoja.