Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kolmas kokoontuminen

YLLÄPITOON >>    

ORIENTOITUMINEN. LIIKE ON ENERGIAA

VOIMANTUNNE LIIKKEESSÄ

Tehdään eilaisia voimaliikkeitä ja jätetään niiden tuottama tunne kehoon.


 

Assosiaatio ja Dissosiaatio

ASSOSIAATIO ELI LIITTYMINEN
DISSOSIAATIO ELI EROTTUMINEN

NLP:n yhtenä elämänohjeena on: ASSOSIOI HYVÄÄN JA DISSOSIOI HUONOON(PAHAAN)

KESKUSTELU:
Mitä tämä ohje tarkoittaa mielestäni. Keskustele parisi kanssa asiasta. Millaisiin asioihin elämässäsi on hyvä assosioitua ja millaisiin asioihin dissosioitua?

LISTATAAN ASIAT YHDESSÄ.
 

ASSOSIOIJIA JA DISSOSIOIJIA


Assosioi positiiviseen ja negatiiviseen
Henkilö joka toimii näin on aina läsnä. Hänen elämänsä käy kovin raskaaksi, mutta se on ainakin mielenkiintoista.
Kokee kaiken syvästi

Dissosioi positiiviseen ja negatiiviseen
Ei reagointia, ulkopuolinen, syrjäytynyt, nihilisti.
Parhaimmillaan tyyni mietiskelijä.

Assosioi positiiviseen ja dissosioi negatiiviseen
Optimisti, jaksaja.
Voi olla sinisilmäinen.

Dissosioi positiiviseen ja assosioi negatiiviseen
Pahan ilman lintu.
Elämä aina hankalaa.
Työyhteisössä löytää hyvin epäkohdat.


 

POSITIIVINEN UUDELLEENMÄÄRITTELY


UUSI NIMI
Negatiivisille ominaisuuksillesi voit antaa uuden positiivisen nimen.

Olen laiska - Olen mietiskelijäUUSI SISÄLTÖ

Olen laiska - laiskuus on hyvä asia, koska ei tule tartuttua liian hanakasti uusiin asoihin ja ei tule tehtyä virheitä


UUSI TILANNE

Olen laiska, mutta laiskuus on hyvä ominaisuus silloin kun on sairas.


 

HYVÄNILMANLINTU JA SEN KAVERI

Pieni itsetuntoharjoitus

1. Ajattele, että oikealla olkapäälläsi istuu hyvänilmanlintu. Mieti minkä näköinen se on(Mitä lintua se muistuttaa?) ja kirjaa ylös mitä se kuiskailee Sinulle: Anna linnun kertoa Sinulle viisi hyvää asiaa itsestäsi.

2. Vasemmalla olkapäällä istuu pahanilmanlintu. Mieti minkä näköinen se on(Mitä lintua se muistuttaa?) ja kirjaa ylös mitä se kertoo Sinusta: Anna linnun kertoa Sinusta viisi asiaa, johon se ei ole tyytyväinen Sinussa.

Parina:

1.Keskustelkaa uudelleenmäärittelyn hengessä siitä, miten hyvänilmanpeipponen vastaa pahanilmanvarikselle eli uudelleenmäärittelkää yhdessä kaikki pahanilmanlinnun viisi huonoa asiaa.
2.Toinen istuu alas rentoutuu – toinen kuiskaa hyvänilmanlinnun laulun istujan korvaan rauhallisesti.
3.Vaihdetaan vuoroja.

Jaetaan kokemukset.
 

JOULUKUUSIHARJOITUS

YSTÄVÄN VOIMAVARAT


Tässä harjoituksessa kartoitetaan pareina ystävän hyviä ominaisuuksia ja voimavaroja.

1.Valitaan parit

2.Toinen parin osapuolista muistelee tilanteita, joissa hän on onnistunut (kolme tapausta).
Hän kertoo pieniä ja isoja asioita, joissa hän oli hyvä.

3.Toinen parin osapuolista kirjoittaa keltaisille muistilapuille myönteisiä ominaisuuksia joita hän kuullee. Esimerkiksi: Olet kärsivällinen, olet rohkea, olet ymmärtäväinen.

4.Kun ominaisuudet on kirjoitettu lapuille(yksi lappua kohti) kuuntelija kertoo toiselle ominaisuudesta jonka kuuli ja kirjoitti ylös. Esimerkiksi näin: ” Minä kuulin, että tuossa tilanteessa osoitit suurta ymmärrystä asiakasta kohtaan, oletko samaa mieltä?” Muutakin tapaa voi käyttää tuon kokemuksen jakamiseen. Kun hän on kertonut mitä lapulla lukee ja miten hän sen koki hän liimaa lapun pariinsa. Sitten hän ottaa toisen lapun ja kertoo sen ominaisuudesta ja liimaa sen pariinsa. Näin parista tulee keltainen joulukuusi.


5.Sitten vaihdetaan roolia. Äskeinen kertoja ryhtyy kuulijaksi ja kuulija kertojaksi ja rakennetaan uusi joulukuusi.


Lopuksi keskustellaan siitä millainen harjoitus oli ja millainen tunne siitä jäi.Hannu Pulkkinen 11/11
 

LOPPURENTOUTUS - KUORITAAN ELÄMÄN SIPULIA

Olet rentona makuualustalla.
- Alat kuoria elämmäsi sipulia löytääksesi eri kerrostumia.
- Etsitään sipulin ydintä. Mikä on tärkein ja syvin kerrostuma elämän sipulissasi?