Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Hiltulanlahden koulu > Kanslia > Opetuksen suunnittelu > Vuosisuunnitelma 2007-08 > Yksilötaso >

Yksilötaso

YLLÄPITOON >>    

 

- opettajan henkilökohtainen osa
- vapaaehtoinen
- voidaan käyttää kehityskeskustelujen apuna
 

YLEISET TAVOITTEET

Tasokas ammatillinen osaaminen ilmenee kykynä työskennellä oppijalähtöisesti, avoimesti, tulevaisuutta ennakoivasti ja moniammatillisesti. Henkilöstöä ja opettajia kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä jakamaan asiantuntemustaan omassa työyhteisössä. Jokainen työntekijä voi laatia itselleen oman kehittymissuunnitelman, jonka perustana ovat hänen omat lähtökohtansa sekä työpaikan kehittämistarpeet.

 

Henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma

 

3.1 Millainen minä olen opettajana?
 

3.1 Arviointia

 
 

3.2 Millainen minä olen työyhteisön jäsenenä?

 
 

3.2 Arviointia