Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Hiltulanlahden koulu > Kanslia > Opetuksen suunnittelu > Vuosisuunnitelma 2007-08 > Vuosisuunnitelma > Johtokunnan taso > 1.1 Opetuksen yleinen järjestäminen >

1.1 Opetuksen yleinen järjestäminen

YLLÄPITOON >>    

YLEISET TAVOITTEET

Opetussuunnitelma on opetustyön perusta. Vuosisuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Taloudellisten voimavarojen turvaaminen on ensisijaista strategian mukaisten koulutuspalveluiden tuottamiseksi ja turvallisen sekä terveellisen oppimisympäristön järjestämiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasapainoista mitoitusta asetettujen tavoitteiden ja resurssien välillä.


 

TULOSYKSIKÖN OHJEET

Koulun opetussuunnitelmassa kerrotaan koulun toiminta-ajatus ja arvopohja, tuntijako, painotukset, kieliohjelma, aihekokonaisuuksien toteuttaminen, opetuksen kehittämishankkeet ja arvioinnin käytänteet.

 

Koulun toimenpiteet ja ratkaisut: 1.1.1 Opetussuunnitelma

Hiltulanlahden koulun opetussuunnitelma on hyväksytty koulun johtokunnassa 1.11.2005. Koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan tehtiin aihekokonaisuuslisäykset sekä päivitys syksyllä 2006 ja ne hyväksyttiin koulun johtokunnassa 21.9.2006. Syyslukukauden 2007 aikana opetussuunnitelman koulukohtaista osuutta tullaan päivittämään.

Hiltulanlahden koulun omina painotuksina on 1.-6. luokan kirjallisuusdiplomiprojekti sekä luontoliikuntaopetus 5.-6. luokilla.

Hiltulanlahden koulun aihekokonaisuudet lukuvuonna 2007-08 ovat seuraavat:
1.-6. lk: "Ihmisenä kasvaminen"
1. lk: "Turvallisuus ja liikenne"
2. lk: "Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta."
3. lk: "Viestintä ja mediataito"
4. lk: "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys"
5. lk: "Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys"
6. lk: " Ihminen ja teknologia"

 

Koulun toimenpiteet ja ratkaisut: 1.1.2 Opetustunnit ja ryhmät edellisvuoteen verrattuna

Oppilasmäärät:
2006-2007: 110 opp.
2007-2008: 105 opp.

Opettajien määrät:
2006-2007: 6 opettajaa
2007-2008: 6 opettajaa

Opetusryhmien määrä:
2006-2007: 6 ryhmää
2007-2008: 6 ryhmää

A1-kieliryhmien määrä:
2006-2007: 5 ryhmää
2007-2008: 5 ryhmää

A2-kieliryhmien määrä:
2006-2007: 1 ryhmä
2007-2008: 0

Kokonaistuntikehys:
2006-2007: 174 h/vko
2007-2008: 172 h/vko

- luokkaopetukseen
2006-2007: 162 h/vko
2007-2008: 158 h/vko

- tukiopetukseen
2006-2007: 3 h/vko
2007-2008: 3 h/vko

- A2-kieleen
2006-2007: 2 h/vko
2007-2008: 0

- erityistehtäviin, ATK-vastaava
2006-2007: 0
2007-2008: 1 h/vko

- osa-aikaiseen erityisopetukseen
2006-2007: 9 h/vko
2007-2008: 10 h/vko
 

Koulun toimenpiteet ja ratkaisut: 1.1.3 Koulun toiminta

Huomioidaan liputuspäivät ja kirkkovuoden juhlapäivät aamunavauksissa.

Lähiympäristön käyttäminen opetuksessa, mm. Vanuvuoren valloitukset

Koko koulun yhteiset laulajaiset kaksi kertaa lukukaudessa

1.-luokkalaiset osallistuvat Kuopion yliopiston "Liikunta ja ravitsemus" - sekä Jyväskylän yliopiston "Alkuportaat" -tutkimuksiin.

Liikennekasvatusviikko vko 37

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi opettajan ja oppilaan väliset keskustelut sekä loka- että maaliskuussa.

Suomen 90-vuotisjuhlallisuudet 5.12.2007

Koulun oma kulttuurikilpailupäivä huhtikuussa 2008
Koulun tapahtumakalenteri lv. 2007:

Elokuu:
Opettajien suunnittelu- ja VESO-päivä 13.8.
Vanhempainillat 22.8.(4.ja 5.lk:t), 30.8.(1.ja 2.lk:t)

Syyskuu:
Yleisurheilukilpailut (1-6.lk) 6.9., oppilailla koulua klo 16.30-19.30
Liikennekasvatusviikko vko 37
Seurakunnan päivänavaus 11.9.
Teatteriretki 1.lk 11.9.
Vanhempainillat 11.9.(3.ja 6.lk:t)
Yleisurheilukilpailujen uusinta 14.9.
Koulukuvaus 17.9.
Nälkäpäiväkeräys 20.-21.9.
Maitopäivä 26.9.

Lokakuu:
Terve Kuopio -päivään osallistuminen 4.10.
Seurakunnan päivänavaus 9.10.
Aleksis Kiven päivä 10.10.
YK:n päivä 24.10.
Koulufutis-jalkapalloturnaus Kuopio-Hallissa (3.-6.lk:t)

Marraskuu:
Seurakunnan päivänavaus 13.11.
Aikakauslehtipäivä 15.11.
3.lk:n uimaopetus 20.-26.11.
Arviointikeskustelut 1.-3.lk:t

Joulukuu:
Seurakunnan adventtihartaus 4.12. klo 10
Itsenäisyyspäiväjuhlallisuudet 5.12.
Joulujuhla Vanulan salissa 18.12. klo 18.00
Joulukirkko ja 4.-6.lk:n välitodistusten jako Vehmasmäen kappelilla 21.12. klo 9.00

Tammikuu:
Seurakunnan päivänavaus

Helmikuu:
Laskiaistiistain mäenlaskua 5.2.
J.L.Runebergin päivä 5.2.
Sanomalehtiviikko
Seurakunnan päivänavaus
Ystävänpäivä 14.2.
Hiihtokilpailut
4.luokan uimaopetus 21.-27.2.
Kalevalan päivä 28.2.

Maaliskuu:
Srk:n järjestämät koulukinkerit
Seurakunnan päivänavaus
Seurakunnan pääsiäishartaus
Ulkoilutapahtuma lauantaina 15.3.(korvataan 2.5. vapaalla)
Minna Canthin päivä 19.3.

Huhtikuu:
2.lk:n uimaopetus 2.-7.4.
Mikael Agricolan päivä 9.4.
Seurakunnan päivänavaus
Koulun oma sählyturnaus Vanulan salissa
Vappujuhlallisuudet 30.4.

Toukokuu:
Ylimääräinen vapaapäivä 2.5.(korvataan la-työpäivä 15.3.)
Seurakunnan päivänavaus
Linturetki vanhempainyhdistyksen ja Birdlifen kanssa
Eurooppa-päivä 9.5.
J.V.Snellmanin päivä 12.5.
Ympäristön siivoustalkoot
Luokkien kevätretket (1.-6.lk:t) sekä yöretket (5.-6.lk:t)
Uintipromootio
Pesäpallo-ottelu: 6.lk ja henkilökunta
Päättäjäisjumalanpalvelus Kallaveden kirkossa 30.5.
Kevätjuhla Vanulassa + todistusten jako la 31.5. klo 9.00

Rehtori vastaa ja tekee tarvittavat päätökset sellaisista koulun toiminnoista ja tapahtumista, joita ei ole kirjattu vuosisuunnitelmaan. 

1.1 Toteutumisen seurantaa ja arviointia

Koulukohtaista opetussuunnitelmaa päivitettiin osittain, osa jäi ensi syksylle.

Koulun pelastus- ja kriisisuunnitelmaa päivitettiin ajan tasalle. Henkilökunta perehtyi suunnitelmiin jja paloharjoitukset pidettiin, mutta niiden pohjalta nousseita muutosehdotuksia ei ehditty lisäämään suunnitelmiin, jatketaan ensi syksynä.

Kirjadiplomiprojektia toteutettiin hyvin koko koulussa. Diplomikirjoja on saatu koulun kirjastoon mukavasti vanh. yhdistyksen tuella.

Viides-kuudesluokkalaisten luontoliikuntaops toteutui osittain.

OPS:n aihekokonaisuudet on toteutettu.

Muutoin tavoitteet pääosin saavutettiin.