Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylän Kotitalousoppilaitos > HANKKEET JA PROJEKTIT >
Logo
YLLÄPITOON >>    

Samassa veneessä – Kehittävää arviointia Keski-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on valmistaa mukana olevat koulutuksenjärjestäjät tekemään vuoden 2015 aikana laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmänsä itsearviointi laadunhallintajärjestelmän arviointikohteiden ja kriteereiden pohjalta

Tavoitteet:
1. Mukan olevien organisaatioiden toimintojen tarkastelu kokonaisuutena suhteessa laadunhallintajärjestelmän arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.
2. Itsearvioinnin pilotointi.
3. Henkilöstön laadunhallintaosaamisen kehittäminen.

Tulokset:
1. Oppilaitoskohtaiset laatujärjestelmän kehittämissuunnitelmat.
2. Oppilaitoskohtaiset kehittämisen toimintasuunnitelmat aikatauluineen.
3. Kommentit ammatillisen koulutuksen laaturyhmälle arviointikohteiden ja – kriteereiden käytettävyydestä ja käyttöön oton vaativasta tuesta koulutuksenjärjestäjille.
4. Keski-Suomen alueen ammatillisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyö laatustrategian toimeenpanossa.

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2013-31.12.2014

Hankkeen päätoteuttaja:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto

Osatoteuttajat:
Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
Keski-Suomen kansanopiston Kannatusyhdistys ry: Keski-Suomen opisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Hankkeen yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Taina Saarikko
Jyväskylän ammattiopisto

Rahoittaja
Opetushallitus
 
Kuva
 

OPETOP- ammattiopettajan työelämäosaaminen

OPETOP-ammattiopettajan työelämäosaaminen on kolmen yksityisen oppilaitoksen (Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Ahlmanin ammattiopiston) yhteishanke. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö. Hankkeen tavoitteena on, että 1.1.2010 - 30.6.2014 välisenä aikana noin 40 opettajaa osallistuu kahden kuukauden mittaiselle työelämäjaksolle.

Työelämäjakson tavoitteet:
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJAT
Ammattiaineiden opettajat kehittävät yhteistyössä työelämän organisaatioiden/-yritysten kanssa ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluvaa työssäoppimista opetusmenetelmänä. Työelämäjakson aikana saadaan tiivistettyä oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden/-yritysten välistä yhteistyötä. Työelämäjakson myötä pystytään myös ottamaan entistä paremmin huomioon työelämän organisaatioiden näkemykset työssäoppimisjaksojen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työelämäjakson aikana opettaja ajanmukaistaa oman työelämäosaamisensa, jonka myötä opiskelijan ammattiin valmentamisen prosessiin saadaan uutta näkemystä.

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OPETTAJAT
Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajien työelämäjakson tavoitteena on löytää konkreettisia integrointimahdollisuuksia Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien välillä.

Hankkeen kohderyhmänä toimivat työelämän organisaatiot/-yritykset haetaan hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten tarjoamien koulutusohjelmien perusteella:
Ahlmanin ammattiopisto
• Eläintenhoitajien-, kukka- ja puutarhakaupan- sekä kokin- ja asiakaspalvelun koulutusohjelmat
Tampereen palvelualan ammattiopisto
• Kokin-, asiakaspalvelun-, puhdistuspalvelujen- ja kotityöpalvelun koulutusohjelmat
Jyväskylän kotitalousoppilaitos
• Kokin-, puhdistuspalvelujen- ja kotityöpalvelun koulutusohjelmat

Lisätiedot:
Taina Eweiss
projektipäällikkö
Gsm. 043 8200 932
taina.eweiss@ahlman.fi