Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

TULUVAT

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36
Uudet lukiosivut rakenteilla!
https://peda.net/konnevesi/lukio
Tiedote päivitetty: 04.06.2014 13:51
 

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeessa tuodaan yhteen kolme "ainesosaa": opettamisen ja opiskelun kehittämiseen sitoutunut opettajaverkosto, tieteen tekemiselle ja sen tuloksista kertomiselle omistautuneet tutkijat ja uuden tietotekniikan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. "Toimivalla reseptillä" tuloksena syntyy tvt:a hyödyntäviä uusia ja luovia pedagogisia käytäntöjä, yhteistyömuotoja oppilaitosten ja tutkimusyhteisön välille ja oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten jaettuun asiantuntijuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.

Kaksivuotisen (2012-2013) pilottihankkeen tavoitteet ovat:

1. Selvittää tällä hetkellä käytössä olevat ilmastonmuutoksen opetuksen materiaalit ja käytännöt, tiedonhaun kanavat sekä niiden edut ja puutteet
2. Kartoittaa Suomessa ja ulkomailla käytössä olevia ja lukiokäyttöön soveltuvia ilmastonmuutospelejä ja ilmastomalleja
3. Kehittää olemassa olevien tehtävien, pelien, materiaalien (erityisesti tutkimuslaitosten ilmasto-opas.fi -portaaliin tuottama aineisto) ja käytäntöjen pohjalta paranneltuja ja uusia oppimiskokonaisuuksia useille lukion oppiaineille
4. Pilotoida valittujen oppimiskokonaisuuksien käyttöä tutkimistiedon ja tutkimusyhteisön osaamisen hyödyntämiseksi osana lukio-opetusta tarkoituksenmukaisesti käyttäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa
5. Arvioida ja raportoida pilotoinnin tuloksia sekä tulosten osoittamia kehitystarpeita.
6. Kehittää asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintakulttuuria tuomalla yhteen tutkimusyhteisön ja opetusalan edustajia

 

Ajankohtaista

16.-17.11.2013
BMOL syyspäivät. TULUVAT edustettuna näyttelyssä ja työpajoissa.


---------------------------------------------
14.5.2013
Sääennusteen synty - tapaus tapaninpäivän myrsky vuonna 2011 (verkkoluento)

7.5.2013
Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa (verkkoluento)

8.11.2012
Etäluento ilmastonmuokkauksesta

5.10.2012
Työpaja opettajille, Ilmatieteen laitos, Helsinki