Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > KESKUSPUISTON AO > HELSINKI > AV-tallennetuotanto ja työvalmennus > Saavutettavuus >

Saavutettavuus

YLLÄPITOON >>    
Koivikko
 
Keskuspuiston ammattiopisto
 

Mobiililaitteet auttaa näkövammaista

IPhonen käyttö onnistuu kosketusnäytölläkin.
 
 
 

Hyviä toimintamalleja

Haastava käytös nähdään usein pahana asiana, josta on päästävä eroon. Kysymys on kuitenkin vuorovaikutusongelmista, joita henkilö voi oppia hallitsemaan. Ristiriidan havaitsemisen seurauksena syntyy kielteisiä asenteita ja agressiivista käyttäytymistä. Olisikin pyrittävä muuttamaan suhtautumista ristiriitoihin tilaisuutena oppia vuorovaikutus- ja ongelmien ratkaisutaitoja. Konfliktien ei tulisi erottaa eri osapuolia, vaan yhdistää heidät, koska osapuolilla on yhteinen ristiriita. Tämän vuoksi osapuolten tulisi myös yhdessä etsiä ratkaisua haastaviin tilanteisiin.

Haastavasta tilanteesta tehdään diagnoosi, joka johtaa prognoosiin ja yhdessä sovittuihin toimenpiteisiin. Jokaisesta tilanteesta saadaan uutta kokemusta ja tietoa, jonka avulla käytänteitä kehitetään.