Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Ohjaamo-toiminta

YLLÄPITOON >>    

Ohjaamo - mikä se on?

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Suomessa toimii syyskuussa 2016 yhteensä jo lähes 40 Ohjaamoa.

 

Ohjaamot kartalla 2016

Ohjaamot kartalla 2016
 
Kuva
 

Löydä Ohjaamosi - klikkaa kuvaa yläpuolella

 

Ohjaamojen yhteystiedot

 

Ajankohtaista Ohjaamoissa: kuukausikirjeet ja tiedotteet

 

Ohjaamon yleiskuvaus (TEM/STM/OKM)

 

Ohjaamo on ruotsiksi Navigatorn

Ruotsiksi Ohjaamo on Navigatorn, esim Turun Ohjaamo – Navigatorn, Åbo. Kansainvälisissä yhteyksissä Ohjaamoista käytetään termiä One-Stop Guidance Center.