Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Yhteishaku

YLLÄPITOON >>    

Yhteishakuaikataulu 2014


Yhteishaku toteutetaan sähköisesti. www.opintopolku.fi

Hakuaika on 24.2-14.3.2014 klo 15.00.
Teemme sen koulussa heti hiihtoloman jälkeen viikoilla 9 ja 10.

Lukioon hakevat täyttävät myös lukion ainevalintakortin ja kurssivalintasuunnitelman. Erityislukiolla on vielä lisälomakkeita. esim. urheilijoilla. Nämä on palautettava OPOLLE to 6.3.2014 mennessä.

Pääsykokeet ovat 22.4-23.5.2014 välisenä aikana. Kokeisiin pääseville lähetetään kutsut kotiin. Turun lukioiden pääsykokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Huolehdithan pääsykokeisiin menosta ja ilmoita poissaolostasi etukäteen luokanvalvojalle ja opettajille.

Yhteishaun tulokset saatte koteihin aikaisintaan torstaina12.6.2014.

Lukioon pääsy ratkeaa lukuaineiden keskiarvon perusteella.
Ammatilliseen koulutukseen hakeville annetaan pisteitä seuraavasti:

9 luokkalaiset saavat 6 pistettä siitä, että hakevat samana vuonna kun he saavat peruskoulun päättötodistuksen. Lisäksi he saavat 8 pistettä siitä, ettei heillä ole olemassa olevaa koulutuspaikkaa, todistuspisteitä he voivat saada enintään 16 pistettä ja painotettavista arvosanoista enintään 8 pistettä. Ensimmäisestä ammatillisesta hakutoiveesta annetaan 2 pistettä ja mahdollisesta työkokemuksesta enintään 3 pistettä, mahdolliset sukupuolipisteet 2. Jos oppilaitos järjestää pääsykokeen, siitä voi saada vielä enintään 10 pistettä.