Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylä > Tikkakosken koulu > Oppiminen ja kasvatus > Oppiaineet > Historia ja yhteiskuntaoppi >

Historia ja yhteiskuntaoppi

YLLÄPITOON >>    
Koulun uudet kotisivut otetaan käyttöön 10.11.2014
Koulun uudet nettisivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/jyvaskyla/tikkakoskenkoulu . Näitä vanhoja sivuja ei enää päivitetä.
Tiedote päivitetty: 09.11.2014 19:03

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPISKELU KOULUSSAMME

Historiaa opiskellaan yläkoulussa kaksi viikkotuntia vuodessa sekä seitsemännellä että kahdeksannella luokka-asteella.

Yhteiskuntaoppia opiskellaan yhdeksännellä luokka-asteella kolme viikkotuntia vuodessa.

Oppikirja- sekä vihkotyöskentelyn lisäksi opiskelu muodostuu erilaisten harjoitusten, pari- ja ryhmätöiden sekä dokumenttien tutkimisesta. Erityisesti yhteiskuntaopissa internetin mahdollistama ajankohtaisen tiedon tarkastelu on keskeisitä.

Arvostelussa keskeisin painoarvo on kurssikokeella sekä oppitunneilla osoitetulla tuntiosaamisella ja aktiivisuudella. Näiden lisäksi opettaja arvioi myös oppilaan muut näytöt, kuten läksynkuulustelut, pari- ja ryhmätyöt sekä muut ohjeistetut oppilastyöt.
 

7. LUOKAN HISTORIA

1800-luvun historiaa:

 • Suomesta tulee suuriruhtinaskunta
 • Koneet muuttavat maailmaa
 • Kansallisaate muuttaa Eurooppaa
 • Yhdysalloista tulee suurvalta
 • Teollisuusmaat alistavat muun maailman
 • Suomen kansakunta syntyy
 • Suomalaiset kiinnostuvat vaikuttamisesta
 • Sota hävittää vanhan maailman
 

8. LUOKAN HISTORIA

1900-luvun historiaa:
 • Suomen itsenäisyyden vaikea alku
 • Kohti yksimielisyyttä- Suomi 1920-1930-luvuilla
 • Diktatuurit haastavat demokratiat
 • Toinen maailmansota
 • Kylmä sota
 • Suomesta tulee hyvinvointivaltio
 • Eurooppa yhdentyy
 • Suomi ja globalisaation haasteet
 • Yhteinen maailmamme
 

9. LUOKAN YHTEISKUNTAOPPI

 • Perhe ja hyvinvointi
 • Oikeus ja turvallisuus
 • Työ ja talous
 • Yritystoiminta ja julkinen talous
 • Suomalainen kansanvalta
 • Päätöksenteko ja osallistuminen
 

Suoritetut kurssit arvostellaan lukuvuonna 2009-2010 seuraavasti:

7. LUOKAN HISTORIA:
 • 3. ja 6. jakson lopussa
8. LUOKAN HISTORIA:
 • opiskellun kurssin jälkeen
9. LUOKAN YHTEISKUNTAOPPI
 • opiskellun kurssin jälkeen
Kurssien tarkemmat sisällöt on esitelty eri luokka-asteiden aliveräjissä. Tarkemmin kurssin arvioinnista löydät myös oheisista aliveräjistä tai oman opettajasi oppiainesivuilta.
 
 

 

Kuva: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net