Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >
Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Mover -hankkeen kuvaus

 

Mappi 1 Monikulttuurinen oppimiskäsitys

Monikulttuurinen oppimiskäsitys -mappi tarjoaa tutkittua tietoa opettajuuden perustaksi monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Tulossa on mm. Monikultuurisella ohjausklinikalla valmistuva laaja meta-analyysi monikulttuurisen tutkimuksen kehittymisestä Suomessa 1980-2002, joka perustuu LINDA -tietokanasta kerättyyn bibliografiaan.
 

Monikulttuurinen kompetenssi

 

Mappi 2 Oppiminen toimintana

 
 

Portti -arviointi

 

Mappi 3 Yksilöllinen opettajuus

Miten vuorovaikutus toimii korkeakouluopetuksessa, kun kaikki opetusryhmän jäsenet opettaja mukaan lukien edustavat eri kultuureja. Ohjauksen lähtökohdat rakentuvat kriittisen oppimisnäkemyksen perustalle, ohjauskontekstina Jyväskylän yliopisto. Näkökulmaa vuorovaikutukseen monikulttuurisessa ohjausryhmässä avaa kansainvälisen viestinnän Intercultural Communications and International Relations -ohjelman (ICIR) ja Monikulttuurisen ohjausklinikan puitteissa valmistuva tutkimus. Tutkimus evaluoi luokkatilanteessa nousevia kysymyksiä ja niistä heräävää keskustelua monikulttuurisessa ja monikielisessä ohjausryhmässä.
 

Kysymystutkimuksen abstrakti

 

Mappi 4 Elementary Cultural Connecections -ohjelma


Elementary Cultural Connections -ohjelma on Monikulttuurisen ohjausklinikan toteuttama kehittämis- ja tutkimusprojekti. ECC -ohjelma tähtää opettajan/ opettajaksi opiskelevan itseohjautuvaan monikulttuurisen kompetenssin kehittämiseen. ECC -ohjelman toissijaisena tarkoituksena on lisätä monikulttuurisuuden ymmärtämistä sekä kansainvälisyyskasvatusta peruskoulun opetussuunitelman puiteissa.
 

Elementary Cultural Connections -ohjelma

 

Mappi 5 Ohjausmenetelmät

Tähän mappiin kerätään tutkimukseen pohjautuvaa analyysia mono- ja monikulttuurisesta opetusvuorovaikutuksesta, jossa huomion kohteena ovat opetuksessa ja ohjauksessa käytetyt kysymykset pedagogisena ja psykologisena ohjausvälineenä. Tarkoituksena on kehittää arviointimalli jonka avulla voidaan evaluoida ja kehittää kysymyskulttuuria monikulttuurisessa oppimisympäristössä, keskittyen erityisesti opettajan käyttämiin ohjauskysymyksiin.
 

Keskustelufoorumi Keskustele monikulttuurisesta opettajuudesta!

Viestejä: 1
Viimeisin: 27.09.2002