Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Joutsa > Joutsan yhtenäiskoulu > Tukitoiminnot > Kouluterveydenhuolto >

Kouluterveydenhuolto

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Ajankohtaista


9-luokkien terveystarkastukset jatkuvat 12.1. 2015 alkaen. Ajat ilmoitettu Wilmassa.
8-luokan laajat terveystarkastukset alkavat 21.1. ja siihen kuuluvat lääkärintarkastukset ovat helmi-maaliskuussa. Jos tarvitset mopokorttia varten nuorison terveystodistusta aikaisemmin niin ota yhteyttä terveydenhoitajaan.

1.8.2014 voimaan tullut uusi koulu- ja opiskelijahuoltolaki tuo muutoksia psykologi, kuraattori ja kouluterveydenhuollon palveluihin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287

INFLUENSSAROKOTUKSET 2014-2015
Kouluterveydenhoitaja voi rokottaa riskiryhmiin kuuluvat koululla. Varatkaa aika suoraan terveydenhoitajalta!

Lisätietoa influenssarokotteesta löysyy seuraavasta linkistä:
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote#kenelle

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuollon tilat sijaitsevat uusissa lukion tiloissa B-rakennuksessa.Terveydenhoitaja hoitaa yhtenäiskoulun luokkien 1- 9 oppilaat sekä Leivonmäen koulujen, Luhangan koulujen,Mieskonmäen koulun ja Joutsan lukion oppilaat.
Hänet tavoittaa puhelimella numerosta 014- 2690256 tai tekstiviestillä numerosta 050 3168646
Puhelinaika on ma – pe klo 8.00-9.00.
Ilman ajanvarausta terveydenhoitajaa voi tulla tapaamaan klo 10:45-11:45. Muina aikoina ajanvarauksella. Ensiaputilanteet hoidetaan välittömästi.

Terveydenhoitaja on paikalla muina päivinä paitsi tiistaisin, jolloin hän on muilla kouluilla.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä vuosittain. Laaja terveystarkastus, jossa lääkäri tapaa oppilaan on 1 -5- ja 8-luokilla ja johon vanhempien edellytetään osallistuvan. Koululääkäri pyrkii olemaan koululla noin kerran viikossa ja aikoja hänelle voi varata terveydenhoitajan kautta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja osallistua terveystarkastuksiin tarpeen mukaan

Millaisissa asioissa kouluterveydenhoitajalle?

Kun haluaa keskustella...
-kasvamisesta ja murrosiästä
-ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
-lepoon, uneen ja liikuntaan liityvistä asioista
-toistuvasta sairastelusta
-oppilaan päihteidenkäytöstä
-seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa
tai...
-kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden hoidon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
-kun jaksaminen huolestuttaa
-kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä
-ajanvarauksella pieniin hoitotoimenpiteisiin (esim. ompeleiden poisto, korvahuuhtelu)
-koulussa äkillisesti sairastuessa, koulutapaturman sattuessa

Milloin terveysasemalle tai omalle lääkärille?
-vapaa-ajan tapaturmissa
-sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset)
-pitkäaikaissairauksien seurannassa

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten terveydenhoitajalla on oltava huoltajan ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan terveysasemalla. Tarvittavista kuljetuksista terveysasemalle huolehtii koulu ellei vanhempia tavoiteta.Vapaa-ajan tapaturmissa ja sairausasioissa ottakaa yhteys suoraan terveysasemalle.

Psykologipalvelut lukuvuonna 2014-15
Psykologi Pertti Rajahonka, p. 014-269 0224, 050-3168629
Vastaanotto ajanvarauksella lukion B-rakennuksessa, kouluterveydenhuollon tiloissa.
Koulupsykologin tehtäviä hoitaa Joutsan Yhtenäiskoululla Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen psykologi, yhtenäiskoululla keskiviikkoisin.
Psykologi hoitaa Joutsan ja Luhangan alueen koulut sekä perusterveydenhuollon psykologityön lisäksi Toivakassa väestövastuuna.
Psykologin tehtävä perusterveydenhuollossa sisältää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Koulupsykologi on arvioiva työntekijä, jolla on mahdollisuus tarjota supportiivista työskentelyä oppilaan keskustelutuen tarpeen tilanteissa, elämänkriiseissä ja oppimisvaikeusprosesseissa kognitiiviset psykologiset tutkimukset. Mikäli oppilas on asiakkaana, yhteistyö huoltajan kanssa on olennaista.
Palvelu on perusterveydenhuollossa maksutonta. Oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä, ajan saa varata ilman lääkärin lähetettä. Pyynnön voi tehdä myös koulun edustaja tai huoltaja.Tukea oppilaille ja vanhemmille tarjoavat myös:

Koulukuraattori Leena Seppälä 040- 6803112
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa.
Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on pulmia koulun käynnissä, kaverisuhteissa, tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulun käyntiin. Pulmiin etsimme ratkaisuja yhdessä keskustellen, joten huoltaja/huoltajat voivat olla tarvittaessa läsnä kuraattorin tapaamisella.
Oppilaalle voi varata ajan kuraattorilta joko oppilas itse tai hänen huoltajansa. Myös opettaja ja kouluterveydenhoitaja voivat varata aikaa oppilaalle.

Koulukuraattori työskentelee Joutsan yhtenäiskoululla pääsääntöisesti tiistaisin aamupäivän aikana klo 9-12. Oppilaalle on kuitenkin hyvä varata aika, jotta tapaamiselle varattavan ajan pituus ja ajankohta voidaan sopia yhdessä.

Perhetyöntekijä Rauno Simo puh 040 3529288

Jyväskylän perheneuvola.
Perheneuvolan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja perheiden myönteistä kehitystä
Perheneuvola järjestää
1. ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä
2. tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa
Vastaanotto Joutsassa kerran kuukaudessa tiistaisin
Ajanvaraus puh. 014-2663590

Kuntoneuvola
Fysioterapeutti tekee ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta puh. 014 2690230 puh.aika klo 8.00-9.00

Ehkäisy-ja perhesuunnitteluneuvola
Terveydenhoitaja puh.aika 11.00-12.00 puh 014 2690252

Terveyskeskuksen päivystys ma-pe klo 8:00-18.00 ja la 10-13 puh.014 2690200
Sunnuntai ja yöpäivystys Jyväskylässä puh. 0100-84884


 
 

ILMOITUKSET

 
 

Suunterveys

Hammashoitola on terveyskeskuksen yhteydessä
Oppilaat kutsutaan tarkastukseen 1-5-ja 8-luokalla ja tarvittaessa
Keskitetty ajanvaraus puh 014 2690344 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
Hammashoitoon voi aina varata ajan, jos huolta lapsen hampaista


 

MURKKUVANHEMPIEN OLOHUONE

 
 

KOULUTERVEYSKYSELY

vuoden 2013 tulokset