Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kuuman koulu

YLLÄPITOON >>    

Kuuman Koulu

Kuumantie 322, 31620 Latovainio
Opehuone 0341827482
Koulunjohtaja 0341827480 gsm0505451008
e-mail toivo.vainio@jokioinen.fi
IP-toiminta 0504687843
Keittiö 0341827483
e-mail ruokapalvelu.kuuma@jokioinen.fi


Ilmainen www-laskuri

 

Kuuman koulun henkilökunta toivottaa oikein mukavaa ja rentouttavaa kesälomaa kaikille!

 
   
 

TIEDOTE JOKIOISTEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPPILAILLE, HUOLTAJILLE JA HENKILÖSTÖLLE

PAANAN KOULUN RAKENNUSHANKE

Paanan koulun rakennushankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi toukokuussa 2013. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Hankkeen ensimmäinen vaihe pitää sisällään koulun uudisosien rakentamisen sekä ns. liikuntasalisiiven peruskorjauksen. Uudisosista keittiö ja ruokasali ovat jo valmiit ja käytössä. Muut uudisosat ja liikuntasalin peruskorjaus valmistuvat tänä vuonna lokakuun lopussa.

Paanan koulun rakennushankkeen toisen vaiheen eli nykyisen tiilikoulun peruskorjauksen on tarkoitus alkaa heti ensimmäisen vaiheen valmistuttua marraskuussa 2014. Jokioisten valtuuston on tarkoitus käsitellä ja päättää rakennushankkeen toisen vaiheen aloittamisesta lähiaikoina kesällä 2014.

Rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuttua Paanan koulun toiminta siirtyy marraskuussa 2014 lähes kokonaan uusiin tiloihin. Rakennushankkeen toisen vaiheen ajan tekninen käsityö opetetaan Miinan koululla ja kotitalous väliaikaisissa tiloissa koulun tontilla olevassa omakotitalossa, jossa nyt opetetaan musiikkia.

Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan muutamia pihatöitä lukuun ottamatta kesällä 2015.


JOKIOISTEN KOULUVERKKO PAANAN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN VALMISTUTTUA

Jokioisten valtuuston vuonna 2009 tekemän kouluverkkopäätöksen mukaisesti Paanan koulun rakennushankkeen valmistuttua Kalakosken ja Vaulammin koulujen oppilaat sijoitetaan Miinan-, Kuuman- ja Paanan kouluihin.

Koulujemme oppilasmäärät ovat laskeneet viime vuosina vuonna 2009 tehtyjen laskelmien mukaisesti. Vuonna 2010 Jokioisten esi- ja perusopetuksessa oli 812 oppilasta ja tänä vuonna 2014 oppilaita on 704. Valtuuston päätös kouluverkkoon tehtävistä muutoksista voidaan oppilasmäärän nojalla toteuttaa suunnitellusti Paanan rakennushankkeen valmistuttua lukuvuoden 2015–2016 alusta lukien.


Kuuman koulussa järjestetään jatkossakin perusopetusta vuosiluokille 1-6. Kuuman koulun tiloissa järjestetään myös esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esiopetusikäisille lapsille päivähoitoa.

Miinan koulussa järjestetään jatkossa perusopetusta vuosiluokille 1-5 / 1-6 (lukuvuodesta riippuen). Miinan koulun tiloissa järjestetään myös esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä esiopetusikäisille lapsille päivähoitoa.

Paanan koulussa järjestetään jatkossa perusopetusta vuosiluokille 5-9.

Paanan koulun rakennushankkeen edettyä ja sen aikataulujen varmistuttua suunnittelemme syksyllä 2014 oppilaiden ja henkilökunnan sijoittamisen Kuuman-, Miinan- ja Paanan kouluihin. Tulemme keskustelemaan ja kuulemaan asiassa luonnollisesti teitä oppilaita ja huoltajia sekä koko henkilökuntaamme.

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014–2015

Koulutuslautakunta päättää lukuvuoden 2014–2015 koulukuljetuksista kesäkuun kokouksessaan. Koulukuljetusreitteihin ja liikennöitsijöihin ei ole tulossa suuria muutoksia. Tiedotamme koulujen internet –sivuilla koulukuljetuksista ja aikatauluista elokuussa 2014. Kuljetuksista voi tarvittaessa tiedustella koulujen johtajilta ja rehtoreilta.

KIITOS LUKUVUODESTA 2013-2014

Vastaan mielelläni kaikkiin koulutointa ja kouluverkkoa koskeviin kysymyksiinne sekä puhelimitse että sähköpostilla.

Lämpimät onnittelut kaikille perusopetuksen päättäville 9. luokan oppilaille ja teille huoltajille.

Kiitos yhteistyöstä lukuvuoden 2013–2014 aikana. Hyvää ja aurinkoista kesää.


Jari Sillanpää
Sivistystoimenjohtaja – rehtori
Jokioisten kunta – Paanan koulu
s-posti: jari.sillanpaa@jokioinen.fi
puh. 050 5451 005