Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Jyväskylän lukiokoulutus > Cygnaeus-lukio > Opiskelu > Opinto-opas > Opinto-ohjelman valinta > Cygnaeus-lukion etusivu >>

Opinto-ohjelman valinta

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Yleistä

Opiskelija valitsee opinto-ohjelmansa lukion alussa täyttämällä valintakortin. Muutokset tehdään opiskeluvuosittain.

Pakolliset kurssit on järkevää suorittaa eri opiskeluvuosina koulun valintakortin suosittamalla tavalla. Tosin suoritusvuodestakin on usein tarjolla valinnanvaraa. Jos pakolliset kurssit etenevät suoritusaikataulussa:

 • muun opinto-ohjelman laatiminen helpottuu,

 • eri aineiden kurssit tukevat sisällöllisesti toisiaan ja saman aineen kursseille muodostuu automaattisesti järkevä suoritusjärjestys,

 • opiskelija voi ajoissa uusia pakollisia kursseja, jos niiden opiskelussa on hankaluuksia,

 • lukiotutkinto tulee suurellakin kurssimäärällä mahdolliseksi 3 vuodessa,

 • ylioppilastutkintoon osallistuminen varmistuu 3.vuoden kevääseen. Samalla säilyy mahdollisuus järkevään, ennakoivaan tutkinnon hajauttamiseen edeltävänä syksynä ja

 • 3. opiskeluvuonna voi panostaa ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja silmällä pitäen syventäviin kursseihin, koska pakolliset kurssit on valtaosaltaan suoritettu.


Syventävät kurssit ovat oleellinen osa opiskelijan opinto-ohjelmaa. Niitä opiskellen opiskelija rakentaa omien tavoitteidensa kannalta järkevän, yksilöllisen opinto-ohjelmansa. Syventäviä kursseja valittaessa on otettava huomioon mm. seuraavat seikat:

 • Eräiden oppiaineiden oppimäärät (esim. valinnaiset kielet) muodostuvat kokonaisuudessaan syventävistä kursseista. Tällöin oppiaineen järkevää oppimäärää ei saa kokoon ilman riittävän laajaa kurssimäärää.

 • Joissakin aineissa pakollisia kursseja on vain yksi (mm. fysiikka, kemia, filosofia), joten näitä aineita pitemmälle opiskelevan opintoohjelma rakentuu oleellisesti syventävien kurssien varaan. Tärkeitä valintaperusteita ovat mm. fysiikassa ja kemiassa jatko-opintojen oppimäärän laajuudelle ja sisällölle asettamat vaatimukset.

 • Kunkin aineen ylioppilastutkinto laaditaan kyseisen aineen pakollisten ja syventävien kurssien tieto/taitomäärän pohjalle.

 • Kaikissa aineissa on syventäviä kursseja, joita voi sijoittaa opinto-ohjelmaan ajallisesti melko vapaasti ja kursseja yksilöllisesti valiten.

 • Joidenkin syventävien kurssien valinta ohjataan tietyille vuositasoille.
  Eräitä kursseja puolestaan tarjotaan vain joka toinen vuosi.


Soveltavat kurssit ovat yleensä syventäviäkin vapaammin valittavissa. Ne tuovat valintoihin sekä koulukohtaista että yksilöllistä lisäväriä.