Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Mikäs on mikäs?

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Kysymykset ja vastaukset

-Miten web toimii ?
World-Wide Web vaatii toimiakseen yhteisen keskustelukielen eli protokollan erilaisten tietokoneiden välille. Webin asiakasohjelmien ja palvelinten välistä keskustelukieltä kutsutaan nimellä Hypertext Transfer Protocol (HTTP). HTTP mahdollistaa Internetin aikaisempia palveluja kehittyneemmät tiedonsiirto ja -hakumahdollisuudet, ja sen avulla erilaiset tietokoneet pystyvät vaihtamaan keskenään hypermediadokumentteja ja luomaan lennosta uusia.

World-Wide Web pystyy kuitenkin hyödyntämään oman HTTP-protokollansa lisäksi myös muita Internetin palveluja, kuten FTP, Gopher, Telnet, WAIS ja Usenet News. Nämä kaikki rakentuvat alemman tason TCP/IP-yhteyskäytännön yläpuolelle. Koko Internet puolestaan rakentuu TCP/IP-yhteyskäytännön varaan.

PC-mikrojen Webiin liittämiseen tarvitaan graafisen asiakasohjelman lisäksi WinSock-rajapinta, joka tarjoaa Windows-ohjelmille yhteyden TCP-IP -verkkoon. Monien lähiverkkojen mukana saatava ohjelmisto käy tähän tarkoitukseen hyvin. Modeemin käyttäjille sopii esimerkiksi Peter Tattamin edullinen ja tehokas Shareware-ohjelma Trumpet Winsock. Tattam on tehnyt myös monia Microsoft Windows - asiakasohjelmia Internetin palveluiden hyödyntämiseen.

-Mikä on HTTP ja onko muita protokollia?
HTTP (lyhenne sanoista Hypertext Transfer Protocol eli hypertekstin siirtoprotokolla) on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Protokolla perustuu siihen, että asiakasohjelma (selain, hakurobotti tms.) avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön. Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, tavallisimmin HTML-sivun tai binääridataa kuten kuvia, ohjelmia tai ääntä.

World-Wide Web vaatii toimiakseen yhteisen keskustelukielen eli protokollan erilaisten tietokoneiden välille. Webin asiakasohjelmien ja palvelinten välistä keskustelukieltä kutsutaan nimellä Hypertext Transfer Protocol (HTTP). HTTP mahdollistaa Internetin aikaisempia palveluja kehittyneemmät tiedonsiirto ja -hakumahdollisuudet, ja sen avulla erilaiset tietokoneet pystyvät vaihtamaan keskenään hypermediadokumentteja ja luomaan lennosta uusia.

World-Wide Web pystyy kuitenkin hyödyntämään oman HTTP-protokollansa lisäksi myös muita Internetin palveluja, kuten FTP, Gopher, Telnet, WAIS ja Usenet News. Nämä kaikki rakentuvat alemman tason TCP/IP-yhteyskäytännön yläpuolelle. Koko Internet puolestaan rakentuu TCP/IP-yhteyskäytännön varaan.

-Mikä on DNS ja miksi se on niin tärkeä?
DNS on lyhenne Domain Name System:sta, mikä tarkoittaa Internetin nimipalvelujärjestelmää. DNS muuttaa verkkotunnukset IP-osoitteiksi.
Tietokoneet kommunikoivat keskenään numeeristen osoitteiden avulla, joten on todella tärkeää ja helpottavaa, ettei tarvitse muistaa pitkiä
numerosarjoja, jonka mahdollistaa nimipalvelujärjestäjä DNS.

-Mikä on URL?
URL on lyhenne sanoista "Uniform Resource Locator." URL määrittää WWW:ssä olevien tietojen osoitteet selkeästi ja yksiselitteisesti. Eli se kertoo missä tiedostot täsmälleen sijaitsevat. Pystyt esim. antamaan URL-osoitteen naapurillesi tai serkullesi, joka asuu saksassa ja he molemmat pääsevät samoihin tietoihin kuin sinäkin samaa URL-osoitetta käyttäen. Eli se on tavallaan kuin postiosoite tai puhelinnumero.

-Mikä on DTD?
DTD (lyhenne sanoista Document Type Definition) on yksi SGML- ja XML- kielten yhteydessä käytetyistä rakennemäärittelytavoista. DTD määrittelee rakenteisen dokumentin sallitut ilmenemismuodot elementeille ja attribuuteille siten että määrittelystä muodostuu uusi merkintäkieli.
DTD:llä määritellään dokumentin rakenne käyttämällä seuraavia avainsanoja:

 • DOCTYPE: määrittelyn aloitus (liittäminen dokumenttiin)
 • ENTITY: määrittelee entiteetin ja sen sisällön
 • ELEMENT: määrittelee elementin ja sen sisällön
 • ATTLIST: määrittelee elementin attribuuttilistan
 • NOTATION: määrittelee notaatiotyypin
 • SHORTREF: määrittee käytettäviä lyhenteitä
 • USEMAP: määrittelee elementissä käytettävät lyhenteet
-Mikä on HTML?
HTML on lyhenne sanoista Hypertext Markup Language, lyhyesti sanottuna rakenteenkuvauskieli. HTML kuvaa dokumentin rakenteen, EI sitä miltä dokumentti
NÄYTTÄÄ. HTML-tiedostot ovat tekstitiedostoja.

-HTML-dokumentin rakenne?
Dokumentti määritellään HTML-tiedostoksi tagien avulla.

HEAD, TITLE (otsikko)
Tiedostossa tulisi olla otsikko-osa (), johon kirjoitetaan dokumentin otsikko tagien väliin. Dokumentin otsikko tulee näkyviin selaajaohjelman otsikkopalkkiin. Otsikko tallentuu myös kirjanmerkin nimeksi.

BODY (sisältö)
Dokumentin varsinainen sisältö kirjoitetaan tagien väliin.

HTML-standardi edellyttää lisäksi dokumentin alkuun DOCTYPE-elementtiä, jolla ilmoitetaan dokumentissa käytetty HTML-standardi.

Näiden lisäksi suositellaan, että dokumentissa on mainittu sen URL, tekijä ja dokumentin luonti- ja päivityspäivät. Jos dokumentti on osa laajempaa kokonaisuutta, on siinä syytä olla linkki kyseisen kokonaisuuden pääsivulle. Jos dokumentti on osa laajempaa kokonaisuutta, on syytä noudattaa siinä asetettuja standardeja.

-Miten selain toimii?
Selain (browser) on ohjelma jolla luetaan verkkosivuja eli surffaillaan. Kuten muitakin tietokoneohjelmia,
myös selaimia on erilaisia. Eri selaimet sisältävät kuitenkin pääsääntöisesti samat toiminnot.

Selaimen toimintaperiaate lyhyesti:
- Tietokone kytkeytyy internet-verkkoon modeemi-, adsl-, kaapeli- tai verkkoyhteyden avulla.
- Selain pyytää palvelimelta WWW-sivua. Jos sellainen on niin palvelin palauttaa sen käyttäjälle.

-Mikä on XML?
XML (lyhenne sanoista eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. XML:n kehittäjä on World Wide Web Consortium.

XML-dokumenttien käsittelyyn on tarjolla myös paljon erilaisia työkaluja. Nämä työkalut toimivat samalla tavalla riippumatta siitä kuvaako XML-dokumentti WWW-sivua tai muita tietoja.

XML on tekstimuotoista ja muistuttaa HTML-kieltä, jolla WWW-sivut kirjoitetaan, ja ne kummatkin ovat SGML-kielen yksinkertaistettuja osajoukkoja. XML-kieli ei kuitenkaan ole tarkoitettu sivunkuvauskieleksi kuten HTML, vaan sillä kuvataan tiedon rakenne ilman ennalta määrättyjä koodeja. XML-kielellä voi muodostaa uusia koodeja, joiden avulla voidaan luoda dokumentteja hyvinkin erilaisiin ja erityisiin tarkoituksiin. XHTML on HTML-kielen versio, joka on siivottu puhtaaksi XML-kieleksi.

-Mitkä ovat netissä käytetyt kuvien tiedostomuodot?
Kolme yleisintä kuvaformaattia, joita käytetään Internetissä ovat JPEG, GIF ja PNG.

Alla on kerrottu lyhyesti, mihin tarkoituksiin eri kuvaformaatteja kannattaa käyttää:

* JPEG: Luonnolliset kuvat, joissa on paljon värejä ja tasaiset värivaihtelut kuten maisemakuvat
* GIF: Kuvat, joissa on vähän värejä ja teräviä värivaihteluita kuten mustavalkokuvat, kaaviot, kartat, sarjakuvat, animaatiot, mainosbannerit, www-sivun painikkeet ja logot.
* PNG: Luonnolliset kuvat, joita on tarkoitus muokata jälkeenpäin kuten maisemakuvat. Lisäksi PNG-formaatti soveltuu kaikkiin mihin GIF-formaattikin, paitsi animaatioihin.

-Mikä on RSS feed?
RSS feed on lyhenne sanoista Really Simple Syndication. RSS-syöte on verkkopalvelun tarjoama tiedosto, joka sisältää säännöllisesti päivittyvää sisältöä.
RSS-syötteen idea on, että verkkopalvelun käyttäjän ei tarvitse vierailla palvelussa itse nähdäkseen, onko sinne tullut uutta sisältöä. RSS-syöte annetaan erityisesti sitä varten kehitetyn ohjelman seurattavaksi. RSS-syötteiden lukemiseen tarkoitettuja ohjelmia sanotaan RSS-lukijoiksi. RSS-lukija käy tarkistamassa säännöllisin väliajoin RSS-syötteestä, onko sinne ilmestynyt uutta sisältöä. Jos uutta sisältöä on julkaistu, ohjelma ilmoittaa siitä käyttäjälle samaan tyyliin kuin hän saisi sähköpostia. RSS-syötteitä voi lukea mm. Firefox-, Safari-, Opera-, OmniWeb-, Flock- ja Internet Explorer -selaimilla.

-Mikä on CSS?
CSS (Cascading Style Sheets) on tekniikka joka laajentaa www-sivujen tekijän mahdollisuuksia tehdä näyttävämpiä sivustoja sekä helpottaa tekemistä tarjoamalla mm. ulkoasun keskitetyn hallintamahdollisuuden.
CSS on kehitetty paikkaamaan HTML-kielen vaillinaisia ominaisuuksia ulkoasun hallinnassa.
Käytännössä kaikki selaimet tukevat CSS- tekniikkaa. Selainmerkkien ja versioiden välillä on kuitenkin eroja CSS- koodin tulkinnassa.

-Mikä on JavaScript?
JavaScript on alun perin Netscape Communications Corporationin kehittämä pääasiassa Web-ympäristössä käytettävä komentosarjakieli. JavaScriptin tärkein sovellus on mahdollisuus lisätä Web-sivuille dynaamista toiminnallisuutta.

-Mikä on AJAX?
Ajax (akronyymi sanoista Asynchronous JavaScript And XML) on joukko web-sovelluskehityksen tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista voi tehdä vuorovaikutteisempia. Alkuperäisessä merkityksessään AJAX:lla on alun perin viitattu tekniikkaan, jossa verkkosivulla JavaScript:llä asynkronisesti tehtävistä HTTP-pyynnöistä palautetaan XML-merkkausta. Nykyisin Ajax-tekniikoilla viitataan yleisesti samankaltaiseen toimintatapaan: Ajaxissa selainohjelma vaihtaa pieniä määriä dataa palvelimen kanssa taustalla niin, ettei koko verkkosivua tarvitse ladata uudelleen joka kerta käyttäjän tehdessä muutoksen [1]. Tekniikan päämääränä on siis lisätä verkkopalvelun vuorovaikutteisuutta, nopeutta ja käytettävyyttä.

Ajax koostuu seuraavien tekniikoiden yhdistelmästä:
 • XHTML (tai HTML), CSS – informaation merkitsemiseen ja muotoiluun.
 • DOM asiakaspuolen skriptikielellä – erityisesti ECMAScript-toteutukset (kuten JavaScript ja JScript). Käytetään informaation dynaamiseen esittämiseen ja vuorovaikutukseen informaation kanssa.
 • XMLHttpRequest-objekti – datan vaihtamiseen asynkronisesti verkkopalvelimen kanssa. Joissakin Ajax-puitteissa ja tietyissä tilanteissa, IFrame-objektia käytetään XMLHttpRequest-objektin sijasta datan vaihtamiseen palvelimen kanssa. Ajax -kysely voidaan muodostaa myös synkronisesti. Tätä tarvitaan tilanteessa, jolloin lähetetään peräkkäin monta eri kyselyä, jotka vaikuttavat toistensa sisältöön. Tällöin palautetun datan saapumisjärjestys on olennaista.
 • XML – käytetään yleisesti muotona datan siirtämiseen takaisin palvelimelta, vaikkakin mikä tahansa muoto toimii: esimuotoiltu HTML, pelkkä teksti, JSON tai jopa EBML.
Kuten DHTML, LAMP tai SPA, Ajax ei ole itsenäinen teknologia, vaan termi viittaa useiden teknologioiden käyttöön yhdessä.

-PHP, .NET, JSP ja ColdFusion?
-PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on Perlin kaltainen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti Web-palvelinympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. Ohjelmointikielen lisäksi PHP-ympäristössä on laaja luokkakirjasto. PHP on komentosarjakieli, jossa ohjelmakoodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa. PHP:tä voidaan käyttää useilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä.
-.NET Framework on Microsoftin kehittämä ohjelmistokomponenttikirjasto, jota Microsoftin VisualStudio.NET-ympäristössä kehitetyt ohjelmistot käyttävät.
- JavaServer Pages (JSP) on Sun Microsystemsin kehittämä Javaan perustuva menetelmä luoda HTML- ja XML muotoisia websivuja. JSP julkaistiin ensimmäisen kerran 1999 lähinnä vaihtoehdoksi ASP:lle ja PHP:lle; Java ei ollut käyttökelpoinen täysivoimaisten web-sivujen luontiin. Arkkitehtonisesti JSP:tä voidaan pitää korkean tason abstraktiona Java Servletistä. JSP-sivut ladataan palvelimelle ja käsitellään Java-palvelilla "Java EE Web Application", usein pakattu .war tai .ear -tiedostoarkistoihin.
-ColdFusion?

-Mikä on SQL?
Structured Query Language (SQL) on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä. Käytännössä kaikki relaatiotietokannat ymmärtävät SQL-kieltä.

SQL ei määritä verkkoprotokollaa tai standardia, jolla SQL-komentoja välitetään. ODBC tarjoaa jonkinnäköisen tietokantariippumattoman ajuriratkaisun, mutta sekin vaatii samaisen ODBC-ajurin jokaiselle asiakkaalle. LDAP on esimerkki tietokannasta, jossa myös verkkoprotokolla on standardoitu.

ISO/IEC on standardoinut SQL:n, uusimman standardin ollessa SQL-2008. Tärkeimmät käyttökäskyt ovat SELECT, UPDATE, INSERT ja DELETE. Tärkeimmät tiedon määrittelykäskyt ovat CREATE TABLE, CREATE VIEW ja CREATE INDEX, joilla luodaan uusia tietokantaobjekteja (taulu, näkymä ja indeksi). ALTER-käskyllä voidaan muuttaa objektia (esim. lisätä tauluun jälkeenpäin uusi sarake).

-Mikä on CMS eli Content management system?
Sisällönhallintajärjestelmä (engl. "content management system" tai "CMS") on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan. Sisällönhallintajärjestelmälle ei täten ole olemassa mitään kovin selkeätä määritelmää vaan toimialasta riippuen sillä saatetaan viitata eri tavoin painottuneeseen tietojärjestelmään

-Mikä on API?
Ohjelmointirajapinta (engl. Application programming interface, API) on käyttöliittymä, jolla eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään. Hyvä esimerkki keskustelusta on ohjelmat, jotka tarvitsevat käyttöjärjestelmältä luvan käyttää keskusmuistia sekä tiedostoja.