Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

ÄI 10

YLLÄPITOON >>    

Kurssikoe ke 25.9. klo 9.30 - 12.30

Kokeen sisältö:

-iso ja pieni alkukirjain: 43 - 46
-yhteen ja erikseen kirjoittaminen: 47 - 51
-pilkku: 18 - 22
-kaksoispiste: 37
-virkerakenneongelmia: 83 - 86
-tarkkaavaisuutta vaativia sanoja: 66

Katso myös tehtyjä harjoituksia oppikirjasta.

Jos sinun on uusittava välikoe, siihen tulevat asiat ovat Välikoe-kohdassa.
 
 

Välikoe ke 4.9.

Välikoe:

-sanaluokat (moniste+245-246, 248 - 251)
-sijamuodot (moniste + 246 - 247)
-verbin persoonamuodot (moniste + 248 - 251)
-verbin nominaalimuodot (moniste+251 - 252)
-pää- ja sivulauseet (13 - 16 + 101)
-lauseenvastikkeiden käyttö (ks. Pedanet + moniste)
-lauseenjäsenet (moniste)


 

kurssimateriaalia

 

Kurssisuunnitelma

1 pe 9.8. kurssin esittelyä ja alkutesti

2 ti 13.8. alkutestin tarkistus/ sanaluokat
3 ke 14.8. sanaluokkien ja sijamuotojen kertausta
4 pe 16.8. verbin persoonamuodot

5 ti 20.8. tehtävien tarkistamista
6 ke 21.8. verbin nominaalimuodot
7 pe 23.8.lauseiden lajit ja lauseenvastikkeet

8 ti 27.8. kertausta
9 ke 28.8.lauseenjäsenet
10 pe 30.8. lauseenjäsenet

11 ti 3.9. kertausta
12 ke 4.9. VÄLIKOE
pe 6.9. Toimintapäivä klo 9.30 - 12

13 ti 10.9. iso ja pieni alkukirjain / yhteen ja erikseen kirjoittaminen
14 ke 11.9. pilkku ja muut välimerkit
15 pe 13.9.

16 ti 17.9. lause ja virke: eroon perusvirheistä
17 ke 18.9. kertausta
18 ti 24.9. valmisteleva tunti

ke 25.9. KOE klo 9.30 - 12.30