Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

8. lk

YLLÄPITOON >>    
 

Kahdeksannen luokan tavoitteita

Opitaan erilaisia lukustrategioita. Käytetään yhä enemmän hyväksi sanoma- ja aikakauslehtiä ajankohtaistiedon hankinnassa ja perehdytään mm. mainonnan keinoihin ja propagandateksteihin.Tarkastellaan myös sähköisen viestinnän kuvaamaa todellisuutta.
Kaunokirjallisuus virikeympäristönä, viihdykkeenä, symbolikokemusten tuottajana ja todellisuuden hahmottajana korostuu. Kirjallisuuden lajeista käydään läpi mm. näytelmä, novelli, pakina, kolumni ja jotakin viihdekirjallisuutta.
Opitaan asiakirjoittamisen alkeita, ilmaisun tiivistämistä (esim. referaatti ja muistiinpanot), kirjoitetaan esim. mielipidekirjoituksia ja vastineita. Dramatisoidaan tekstejä. Kiinnitetään edelleen huomiota kirjoitelman rakenteeseen, ulkoasuun ja viimeistelyyn.
Tarkastellaan verbimuotojen runsautta ja käyttöä (esim. moduksia), mm. suostuttelukielen, mainonnan kielen ja propagandakielen keinoja; lauserakenteiden tarkastelua (esim. nominaalimuotoja ja keskeisiä lauseenjäseniä yksinkertaisista prototyyppilauseista).
Vahvistetaan edelleen keskustelutaitoja, opitaan perustelemaan mielipiteitä ja harjoitellaan suullista selostusta.