Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

8. lk

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36
 

Kahdeksannen luokan tavoitteita

Opitaan erilaisia lukustrategioita. Käytetään yhä enemmän hyväksi sanoma- ja aikakauslehtiä ajankohtaistiedon hankinnassa ja perehdytään mm. mainonnan keinoihin ja propagandateksteihin.Tarkastellaan myös sähköisen viestinnän kuvaamaa todellisuutta.
Kaunokirjallisuus virikeympäristönä, viihdykkeenä, symbolikokemusten tuottajana ja todellisuuden hahmottajana korostuu. Kirjallisuuden lajeista käydään läpi mm. näytelmä, novelli, pakina, kolumni ja jotakin viihdekirjallisuutta.
Opitaan asiakirjoittamisen alkeita, ilmaisun tiivistämistä (esim. referaatti ja muistiinpanot), kirjoitetaan esim. mielipidekirjoituksia ja vastineita. Dramatisoidaan tekstejä. Kiinnitetään edelleen huomiota kirjoitelman rakenteeseen, ulkoasuun ja viimeistelyyn.
Tarkastellaan verbimuotojen runsautta ja käyttöä (esim. moduksia), mm. suostuttelukielen, mainonnan kielen ja propagandakielen keinoja; lauserakenteiden tarkastelua (esim. nominaalimuotoja ja keskeisiä lauseenjäseniä yksinkertaisista prototyyppilauseista).
Vahvistetaan edelleen keskustelutaitoja, opitaan perustelemaan mielipiteitä ja harjoitellaan suullista selostusta.