Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Tuotteiden valmistus

YLLÄPITOON >>    
   
 

Komposiittialalla opiskelet huipputekniikkaa!

Muovikomposiiteissä muoveja käytetään liittämään yhteen lujitekuituja. Materiaalit ja sovelluskohteet kehittyvät jatkuvasti, joten ala on teknisen kehityksen huippua. Alla on kuvia eri tuotantovaiheista ja valmistusmenetelmistä koulumme tiloissa.

 

3D-mallinnus

3d.JPG
Koneistusratojen luonti 3D-muotille
 

 

Nykypäivän suunnittelu ja valmistus tapahtuu pitkälti 3D-ympäristössä. Jämsän ammattiopistossa on käytössä SolidWorks 3D- suunnitteluohjelmisto sekä Surfcam-ohjelmisto koneistusratojen luomiseen CNC-koneistusta varten.
 

CNC-koneistus

cnc.jpg
Alumiinityökalun CNC-koneistus
 

 

Komposiittituotteiden valmistus vaatii työkalun eli muotin. Se voidaan valmistaa koneistamalla työkalu tai koneistamalla malli, jota käytetään työkalun valmistamiseen. Meillä on käytössä Victor VR 900 CNC-portaalijyrsin.
 

Prepreg

pregreg.jpg
Matalämpöprepreg-kappaleen valmis-
taminen ohjelmoitavassa uunissa

 

 

Koulutukseen kuuluu oleellisena osana prepregien käyttö. Prepregit ovat hartsilla esikyllästettyjä lujitteita, jotka säilytetään pakkasessa. Muotoon leikkaamisen jälkeen ne asetellaan muottiin alipainesäkkiin ja paistetaan joko ylipaineessa (autoklaavi) tai ohjelmoitavassa uunissa.
 

Alipaineinjektio

alipaineinj.jpg
Autocross-ralliauton komposiitti-
konepellin valmistus hiilikuidusta

 

 

Alipaineinjektiossa kappale valmistetaan käyttämällä ”kuivia” lujitteita, esimerkiksi hiili-, lasi- tai aramidi-lujitteita.
 

RTM

RTMkuva.jpg
RTM pumpun säätö injektointia varten
 

 

RTM valmistusmenetelmällä voidaan valmistaa laadukkaita komposiittituotteita erinomaisella pinnanlaadulla. Siinä muovimatriisi injektoidaan ylipaineella suljettuun muottiin.
 

Kevyt-RTM

RTM2_pieni.jpg
Kevyt-RTM valmistus vaatii asiantuntemusta
 

 

Kevyt-RTM tekniikalla voidaan valmistaa suuriakin laadukkaita, kahden muottipinnan kappaleita, ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.