Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Terveystieto

YLLÄPITOON >>    

Tavoitteet

Tervetuloa terveystiedon kurssille! Tämän kurssin sisältö on suunniteltu ammatillisen oppilaitoksen terveystiedon vaatimuksiin sopivaksi. Kurssia voidaan käyttää soveltuvin osin myös lukion terveystiedon opetuksessa

Kurssin tavoitteet:
- Opiskelija omaksuu omaa toimintakykyä ja työterveyttä parantavia valmiuksia.- Opiskelija oppii edistämään omaa ja työyhteisönsä hyvinvointia.
- Opiskelija osaa arvioida, ylläpitää ja kehittää omaa toiminta- ja työkykyä.
- Opiskelija osaa etsiä terveyteen, turvallisuuteen, työyhteisön hyvinvointiin ja ergonomiaan liittyvää tietoa.

Kurssin keskeinen sisältö on omaa terveyttä ja jaksamista ylläpitävä toiminta työssä ja vapaa-aikana sekä työperäisten riskitekijöiden ehkäiseminen.
 

Kerro meille materiaalin käyttökokemuksestasi!

Toivomme sinun kertovan Opinpolku-projektin väelle tämän materiaalin käyttökokemuksistasi! Voit lähettää terveisesi tämän palautusmoduulin kautta.
 

Suoritusohjeet

Tämä verkkokurssina toteuttamasi terveystiedon kurssi vaatii sinulta normaalia enemmän oma-aloitteisuutta, koska perinteistä lähiopetusta ei ole. Yhtä aihekokonaisuutta varten aikaa on varattu yksi viikko. Etene aihekokonaisuuksissa vasemman laidan linkkien mukaisessa järjestyksessä ja pysy aikataulussa.

Etene aihekokonaisuuksissa näin: Lue ja syvenny ensin teksteihin ja annettuihin linkkeihin huolella. Tämän jälkeen tee annetut tehtävät opettajan antamien ohjeiden mukaan. Vastaukset tehtäviin löytyvät teksteistä. Tehtävien suorittamistavasta (esim. esseevastauksella, keskustelualueella, paperille tulostettuna...) saat ohjeet opettajaltasi. Myös tehtävien palautus (esim. palautuspäivämäärä ja palautuskanava) tehdään opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Jos jokin tämän kurssin sivuilla annettu ohje on ristiriidassa opettajasi antaman ohjeen kanssa, noudata ensisijaisesti opettajasi antamaa ohjetta.

Oheiskirjallisuus opettajasi antaman ohjen mukaan.
Terveystiedon oppikirja, esim. Nuorten terveystieto, Syke
 

Lue myös nämä