Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Roolit luokassa

YLLÄPITOON >>    

Roolit luokassa

Luokassa voi ilmetä erilaisia rooleja. Arvioi, mikä sinun oma roolisi luokassa on. Roolit löytyvät myös virtuaaliyliopiston sivuilta https://www.virtuaaliyliopisto.fi/iq_team_roolit_ryhmassa_fin.asp

A. Loukkaantuva
- pyrkii usein yksimielisyyteen
- haluaa elää sopusoinnussa luokan kanssa
- yrittää välttää tilanteita ja oppilaita, jotka aiheuttavat ristiriitoja
- pahoittaa mielensä, jos muut ovat eri mieltä kuin hän.

Jos arvioit itsesi helposti loukkaantuvaksi, muista että
- kun muut ovat eri mieltä kanssasi, se ei tarkoita, että he olisivat sinua vastaan
- asioista voi olla erilaisia mielipiteitä ja usein niin onkin
- yritä kysymällä selvittää perustelut, miksi muut ovat toista mieltä
- anna asioiden ja mielipiteiden kiistellä keskenään äläkä välitä siitä, kuka ne on esittänyt.

B. Dominoiva
- omaa usein vahvan mielipiteen
- haluaa aina saada äänensä kuuluviin
- nauttii erilaisista väittelytilanteista
- yrittää vakuuttaa muille, että juuri hän on oikeassa
- puolustaa lujasti näkemystään
- pyrkii suostuttelemaan muut oman näkemyksensä puolelle.

Jos arvioit itsesi dominoivaksi, voit olla ryhmällesi hyödyksi, kun
- kerrot ja perustelet omat ideasi
- pysähdyt välillä kuuntelemaan myös muita
- kysyt muiden mielipiteitä ja ideoita
- yrität selvittää, miksi toiset ovat eri mieltä kanssasi
- opettelet neuvottelemaan muiden kanssa.

C. Kannustava
- haluaa edistää luokan toimintaa
- pitää yllä luokkansa yhteisöllisyyttä
- helpottaa luokan keskustelua
- rohkaisee oppilaita antamaan oman panoksensa luokan hyväksi
- kannustaa muita jaksamaan myös vaikeiden tilanteiden yli
- on aina valmis auttamaan, kun huomaa, että joku tarvitsee apua.

Jos tunnet olevasi kannustava henkilö, muista että
- luokkasi tarvitsee sinun kannustustasi, jotta se saavuttaisi sille asetetut tavoitteet
- olet monelle henkinen tuki ja sinulle halutaan uskoutua
- tukemalla toisia autat kaikkien oppilaiden työtä
- edistät luottamuksen syntymistä luokkaan, kun itse olet luottamuksen arvoinen.

D. Mukautuva
- kuuntelee tarkkaan, mitä kerrottavaa muilla oppilailla on
- on altis vaihtamaan näkemyksensä yhtenäiseksi muiden mielipiteiden kanssa
- hyväksyy helposti luokan tekemät päätökset ja sitoutuu noudattamaan niitä
- vähentää luokan sisäisiä ristiriitoja
- sopeutuu luokan käytäntöihin.

Jos arvioit itsesi mukautuvaksi, muista että
- omasta näkemyksestä ei pidä luopua liian helposti
- mielipidettä kannattaa vaihtaa vasta sitten, kun siihen todella on aihetta
- voit vaatia perusteluja, miksi sinun pitäisi vaihtaa näkökulmasi johonkin toiseen
- mukautuminen on järkevää silloin, kun siihen on olemassa hyvät perustelut.

E. Tiedonjakaja
- jakaa avoimesti tietojaan ja tarjoaa osaamistaan luokan hyväksi
- tekee piilossa olevaa tietoa näkyväksi kertomalla, mitä itse tietää ja ajattelee
- on yhteistyöhaluinen ja haluaa, että luokka menestyy
- haluaa edesauttaa myös oppilaiden henkilökohtaisia saavutuksia.

Jos tunnet olevasi tiedon jakaja, muista että
- luokkasi tarvitsee menestyäkseen kaltaisiasi avoimia ihmisiä
- antamalla oman tietämyksesi ja taitosi luokan yhteiseksi voimavaraksi edistät merkittävästi luokan toimintaa
- kun kaikki tietämys ensin jaetaan, sitten voidaan alkaa rakentamaan jotakin uutta ja luovaa.

F. Vetäytyvä
- on usein sivustakatsoja
- haluaa välttää ihmisiä, joiden kanssa voi syntyä erimielisyyksiä
- pitää ajatuksensa ja ideansa omana tietonaan, jos luulee muiden olevan eri mieltä.

Jos arvioit itsesi vetäytyväksi, muista että
- antamalla oman panoksesi edistät luokan toimintaa
- kun hyväksyt itsesi, silloin luokan jäsenetkin hyväksyvät sinut.
 

Millainen rooli sinulla on luokassa?

 
 

LOUKKAANTUVA

LOUKKAANTUVA
 

DOMINOIVA

DOMINOIVA
 

KANNUSTAJA

KANNUSTAJA
 

MUKAUTUVA

MUKAUTUVA
 

TIEDONJAKAJA

TIEDONJAKAJA
 

VETÄYTYVÄ

VETÄYTYVÄ