Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Koulujen työ- ja loma-ajat

YLLÄPITOON >>    

Jämsän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista uusi päätös


Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 4.3.2013 henkilöstöä koskevat lomautukset on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat kuluvan ja tulevan lukuvuoden osalta päätetty uudelleen.

Lauantai 4.5.2013 on työpäivä muualla, paitsi Kankarisveden ja Paunun koululla. Perjantai 10.5. on lomapäivä kaikille oppilaille.
Maanantaina 13.5. on Kankarisveden ja Paunun kouluilla työpäivä (taksvärkkipäivä) ja muilla kouluilla vapaapäivä.
Vuoden 2013 kevätlukukausi päättyy 1.6.

Lukuvuosi 2013-2014 käynnistyy keskiviikkona 7.8.2013.
Syyslomaa vietetään viikolla 42, eli 14.-20.10.2013.
Joululoma on 21.12.2013-6.1.2014.
Talvilomaa pidetään viikolla yhdeksän, eli 24.2.-2.3.2014.
Vapun jälkeinen perjantai 2.5.2014 on vapaapäivä ja kevätlukukausi päättyy lauantaina 31.5.2014.

Kaupungin hallintosäännön mukaan sivistystoimenjohtaja päättää koululaitoksen työ- ja loma-ajoista. Valmistelua ovat tehneet koulunjohtajat ja rehtorit yhdessä opetustoimen toimistosihteerin kanssa. Perusopetuslaki- ja asetus säätävät ainoastaan koulupäivien lukumäärän ja koulutyön päättymisajankohdan, joka on viikon 22 viimeinen arkipäivä.
Koulupäivien lukumäärä on 190 päivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi sattuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Koulutuksen järjestäjä päättää muutoin lukuvuoden työ- ja loma-ajat.

Jämsän kaupungissa on hyvien kokemusten perusteella päädytty viikon mittaiseen syyslomaan ja talvilomaan sekä pitkään joululomaan. Pitkät lomat antavat mahdollisuuden irtautua arkisesta koulutyöstä ja antavat tarpeellisia voimavaroja oppimiseen, opiskeluun ja opettamiseen.

Varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutettavan esiopetuksen työ- ja loma-ajat päätetään erikseen.