Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

KivaKoulu

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Kiva Koulu -Koulukiusaamisen estämissuunnitelma

Mitä kiusaaminen on?

Riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista.
Kiusoittelu tai raju leikki eivät ole kiusaamista.
-Kiusaamista on puolustuskyvyttömän toistuva ja tahallinen vahingoittaminen

Kiusaamisen muodot

Kiusaamismuodoista yleisin on sanallinen kiusaaminen,
Epäsuorassa kiusaamisessa keinoina on sosiaalinen manipulointi; oppilas jätetään joukon ulkopuolelle.
Fyysistä kiusaamista ovat mm. töniminen, lyöminen tai potkiminen.
Uusia kiusaamismuoroja ovat kännykkä- ja nettikiusaaminen.

Jos sinua tai kaveriasi kiusataan, siihen kannattaa puuttua. Vaikenemalla asiasta suojellaan vain kiusaajia!
 
 

Koulun toimenpiteet kiusaamistilanteissa


Koulumme opettajat ovat perehtyneet Kiva Koulu -menetelmän käyttöön kiusaamisen ennalta estämiseksi. Luokanvalvojan tunneilla käydään läpi Kiva Koulu-materiaalia ja keskustellaan kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä.

Kiusaamistapaus voi tulla ilmi, kun oppilas itse kertoo asiasta, kaveri kertoo tai vanhempi ottaa yhteyttä kouluun.
Luokanvalvoja, muu opettaja tai Kiva Tiimiläinen täyttävät esitietolomakkeen kiusatun antamien tietojen perusteella. Samalla tehdään päätös asian jatkokäsittelystä.
Asia siirtyy yleensä Kiva Tiimille, jossa luokanvalvoja on mukana. Tiimi keskustelee kiusatun sekä kiusaajan/ kiusaajien kanssa. Keskusteluista täytetään seurantalomake, johon kirjataan kaikkien osapuolten näkemykset. Samalla sovitaan seuranta-ajasta, jonka jälkeen keskustelu uusitaan. Tarvittaessa tilanteen seuranta jatkuu vielä tämän. Kiusaamistapaukset kirjataan aina oppilashuoltoryhmän pöytäkirjaan.
Huoltajille ilmoitetaan kiusaamistilanteen käsittelystä. Tarvittaessa huoltajat pyydetään koululle mukaan keskusteluun mutta tarkoituksena on ensisijaisesti vastuuttaa oppilaita tilanteessa.
Tarvittaessa asia siirtyy rehtorin ja oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi.

 
Kuva
 

Kiva Tiimi


Vastuuhenkilö:

Rodney Francett, opettaja
0400 728 643 (Lukion opettajainhuone)

Muut Tiimiläiset:
040 356 4741 (Yläasteen opettajainhuone)

Leena Makkonen, opettaja

Maarit Lepistö, opettaja

Heikki Hirvonen, oppilaanohjaaja

Anna-Kaisa Korhonen, erityisopettaja