Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Terveystieto 2

YLLÄPITOON >>    

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä


Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan erilaisia terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.

Tavoitteet
· opiskelija oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta
· opiskelija osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia
· opiskelija osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
· opiskelija osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja

Sisällöt
· aikuistuminen, perhe-elämä ja vanhemmuus
· mielenterveys ja sen hallinta, itsetuntemus ja elämänilo
· ravinnon eri merkitykset ja syömishäiriöt, erikoisruokavaliot
· terveysliikunta ja painonhallinta
· seksuaalisuus nuoren näkökulmasta
· fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
· päihteet eri näkökulmista, mielihyvä ja riippuvuus nykyaikana

Työmenetelmät

Arviointi
Kurssi arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

 

Mappi

Terveystieto 2. Itsenäiset tähtävät + tentti kirjasta