Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Terveystieto 2

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä


Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan erilaisia terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.

Tavoitteet
· opiskelija oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta
· opiskelija osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia
· opiskelija osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
· opiskelija osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja

Sisällöt
· aikuistuminen, perhe-elämä ja vanhemmuus
· mielenterveys ja sen hallinta, itsetuntemus ja elämänilo
· ravinnon eri merkitykset ja syömishäiriöt, erikoisruokavaliot
· terveysliikunta ja painonhallinta
· seksuaalisuus nuoren näkökulmasta
· fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
· päihteet eri näkökulmista, mielihyvä ja riippuvuus nykyaikana

Työmenetelmät

Arviointi
Kurssi arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

 

Mappi

Terveystieto 2. Itsenäiset tähtävät + tentti kirjasta