Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Vanhempainyhdistys

YLLÄPITOON >>    
Kuva
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä
Kodin ja koulun yhteistyömuodot löytyvät kunkin lukuvuoden työsuunnitelmasta. Työsuunnitelma on nähtävillä koulun kotisivuilla. Tuoreimmat tiedot yhdistyksen toiminnasta löydät viereisen "Vanhempainyhdistys Facebookissa" -linkin kautta.
 

Maakansan Maahiset ry

Yhdistyksen tarkoituksena on
• edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä
edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
• toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
• tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
• pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun
hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
• käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
• harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
• tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
• järjestää neuvottelu-, keskustelu-, ja juhlatilaisuuksia   

Ilmoitukset

 

Tiedoksi

 

Kokous- ja muut kutsut

 
 

Kierrätystori

 
 
 

Historiikki