Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Vanhempainyhdistys

YLLÄPITOON >>    
Kuva
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004)
Kodin ja koulun yhteistyömuodot löytyvät kunkin lukuvuoden työsuunnitelmasta.
Syksyllä työsuunnitelman käsittelyn jälkeen koteihin jaetaan kunkin lukuvuoden koulutiedote.
Työsuunnitelma ja tiedote ovat nähtävillä koulun kotisivuilla.
 

Maakansan Maahiset ry

Yhdistyksen tarkoituksena on
• edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
• tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä
edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
• tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
• toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
• tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
• pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun
hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
• käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
• harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
• tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
• järjestää neuvottelu-, keskustelu-, ja juhlatilaisuuksia 

Hallituksen jäsenet 2014-2015

Puheenjohtaja
Viivi Vento
puh. 044 966 4537
vento.viivi@gmail.com

Hallituksen jäsenet

Nina Häkämies, sihteeri
puh. 044 041 3966
hakamiesn@gmail.com


Pauli Similä, rahastonhoitaja
puh. 040 501 4536
paulisimila@gmail.com

Nanna Rantasalo
puh. 044 589 999
nannarantasalo@gmail.com

Katariina Martikainen
puh.


Hannele Lindgren
puh. 050 321 4565
hannnelelindgren@gmail.com


Toiminnantarkastaja Lasse Alinen, varalla Tiina Aro


 

Kokoustiedotteet

 

Toimintakertomukset

 

Historiikki

 

Ilmoitukset

 

Tiedoksi

 

Kokous- ja muut kutsut

 
 

Kierrätystori

 
 

Avoimet toimet