Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

WordDive

YLLÄPITOON >>    

Oppimateriaalit

Aihiossa kiinnitetään oppilaan huomio äänteiden /v/ ja /w/ ääntämiseen sekä tarjotaan mahdollisuus harjoitella oppikirjan, sanakirjan ja/tai internetin itsenäistä käyttöä omien leikkilorujen tekemiseen.
Aihiossa opetellaan yleisimmät sääilmaukset, kuunnellaan säätiedotus ja harjoitellaan kuvailemaan säätä.