Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Yrittäjyyskasvatus

YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Yritysvierailu 22.10.2012


Teimme koko koulun yritysvierailun Huvila-Seppälään maanantaina 22.10. Tutustuimme samalla oman kylän muuhunkin yritystoimintaan. Koululla Tuija Pitkäkangas ja Veli-Matti Raja-aho kertoivat, mitä yksityisyrittäminen on ja mitä se vaatii. Huvila-Seppälän pihalla saimme myös tutustua Veli-Matin rekkaan. Kiitos kivasta yrittäjäpäivästä yhteistyökumppaneillemme!


 
 

Yrittäjyyskasvatus


 • yrittäjyyskasvatus on osa elinikäistä oppimista
 • yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä oppijan oma aktiivisuus korostuu
 • opettajan näkökulmasta tavoitteenasettelu johtaa selvästi sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen ja vahvistumiseen, hyvien oppimistapojen omaksuminen ja koulussa opitun tiedon jalostumista käyttöön otettavaksi taidoksi
 • tavoitteena on tukea oppilaassa sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskelusssaan
 • elämänhallintaa tukevien asenteiden ja taitojen kokonaisvaltaista kehittämistä
 • yrittäjämäisesti toimiva ihminen uskaltaa ottaa uusia askeleita vaikka niissä voisi epäonnistuakin
 • vastuullinen suhtautuminen asioihin ja ihmisiin ja oman itsen tavoitteellinen kehittäminen
 • voidaan toteuttaa erilaisilla tapahtumilla, projekteilla ja teemapäivillä, mutta voidaan toteuttaa myös eri oppiaineiden sisällöissä ja yritteliäisyyttä tukevissa työtavoissa
 

Yrittäjyys ja yrityskasvatus


YRITTÄJYYS on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet tukevat yksilön jokapäiväistä elämää koulutuksessa, työssä, vapaa-aikana ja muussa yhteisikunnallisessa toiminnassa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta ne lisäävät myös työntekijän tietoisuutta työstään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin.

YRITTÄJYYSKASVATUKSELLA tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnnon alalla tehtävää laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrityskasvatusta tekevät ja toimintaaa tukevat myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat mm. myönteisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen sekä osaamisen kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen.


 
 

Yritteliäisyyttä tukevat työtavat oppitunneilla

 • annetaan vastuuta oppijalle
 • kannustetaan tekemään itse
 • ohjataan oppijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niihin tarttumista
 • vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää oppimista
 • tuetaan luottamusta omiin kykyihin
 • suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen
 • opitaan virheistä
 • ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten kanssa
= yhdessä tekemällä oppimista
= oppilaiden aktiivisuutta, aloitteellisuutta, vastuullista, luovuutta ja yhteistyötaitoja
kehittäviä opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä