Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > TET-tori > LOST-alue > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > På Svenska >>

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Logo
YLLÄPITOON >>    
Vanhat Peda.net palvelut suljetaan 5.6.2017
Peda.netin vanhat palvelut (OPSpro, Verkkolehti, Veräjä ja Oppimappi) suljetaan 5.6.2017. Mikäli haluatte säilyttää vanhoissa palveluissa olevat sisällöt itsellänne, tulee ne siirtää uuteen Peda.net-palveluun viimeistään toukokuussa 2017. Nykyinen Peda.net-ympäristö tarjoaa kaikille vanhojen Peda.net-palveluiden käyttäjille monipuolisemmat työkalut sekä yli 200 kunnan yhteistyöverkoston. Voit tutustua uuteen ympäristöön osoitteessa:

https://peda.net

Kaikki kysymykset sisällön siirtämisestä ja uudesta Peda.net-ympäristöstä voitte lähettää osoitteeseen: info@peda.net.

Tervetuloa uuden ja monipuolisen Peda.net-palvelun käyttäjäksi!
Tiedote päivitetty: 24.03.2017 14:36

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Alalla työskennellään erilaisissa hoito-, hoiva-, kasvatus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Sosiaali- ja terveysalalla voi opiskella myös kauneudenhoitoa ja hiusalaa.

Sosiaalialalla työ on ihmisten hoitoa ja huolenpitoa sekä ohjausta ja neuvontaa. Alalla hoidetaan ja palvellaan muun muassa lapsia, vanhuksia, kehitysvammaisia ja päihteiden käyttäjiä.

Terveydenhuollon tavoitteena on edistää terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia ja niiden aiheuttamia haittoja. Tehtäväalueita ovat muun muassa terveydenhoito, sairaanhoito, kuntoutus ja tutkimus.

Kauneudenhoitoala on osa sosiaali- ja terveysalaa. Alalla tuotetaan palveluja, jotka edistävät hyvinvointia ja kohentavat ulkonäköä.

Liikunta-alalla järjestetään toimintoja ja tuotetaan palveluja eri-ikäisten monipuolista vapaa-aikaa varten ja edistetään ihmisten terveellisiä liikuntatottumuksia. Alalla tehtävä työ on ohjaus-, opastus- ja avustustyötä.
 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikoulutusta Uudellamaalla


 

Koulutus

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja koulutuksen kesto on kolme vuotta. Koulutus valmistaa alan perustason tehtäviin.
  Tutkintoja ovat:
 • hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti
 • lääkealan perustutkinto, farmanomi
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja
 • kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi
 • liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja

Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 210 -270 opintopistettä (140 - 180 opintoviikkoa) ja opiskeluaika 3,5 - 4,5 vuotta. Tutkinnot valmistavat ammatillista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on kolme tutkintoa:
 • Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto=Estenomi
 • Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto=Liikunnanohjaaja
 • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnossa on useita koulutusohjelmia. Koulutusohjelmien tutkintonimikkeitä ovat:
  • apuvälineteknikko
  • bioanalyytikko
  • ensihoitaja
  • fysioterapeutti
  • geronomi
  • hammasteknikko
  • jalkaterapeutti
  • kuntoutuksen ohjaaja
  • kätilö
  • naprapaatti
  • optometristi
  • osteopaatti
  • röntgenhoitaja
  • sairaanhoitaja
  • sosionomi
  • suuhygienisti
  • terveydenhoitaja
  • toimintaterapeutti
Yliopistokoulutuksen tutkinnot valmistavat käytännön työtehtäviin sekä suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtäviin.
 • Eläinlääketiede
  Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto (3 vuotta) ja sen jälkeen eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto (3 vuotta).
 • Farmasia
  Tarkastelee lääkkeiden ominaisuuksia, valmistusta ja käyttöä. Alalla voi suorittaa farmaseutin tutkinnon 180 opintopistettä (3 vuotta) ja tämän jälkeen proviisorin tutkinnon 120 opintopistettä (6 vuotta, sisältäen farmaseutin tutkinnon). Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Hammaslääketiede
  Alalla suoritetaan lisensiaatin tutkinto 300 opintopistettä (5 vuotta).
 • Liikuntatieteet
  Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).
 • Lääketiede
  Alalla suoritetaan lisensiaatin tutkinto 360 opintopistettä (6 vuotta).
 • Terveystieteet
  Esim. hoitotiede, kansanterveystiede ja terveyskasvatus. Alalla suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (1-3 vuotta) ja sen jälkeen maisterin tutkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä (2 vuotta).

   
 
Kuva