Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen >

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

YLLÄPITOON >>    
 

KIELITIVOLI: VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE

Eveliina Bovellan
koordinaattori
eveliina.bovellan@kuopio.fi
puh. 044-7181888

Kielitivoli on valtakunnallinen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tarjota nykyistä useammalle oppilaalle realistinen mahdollisuus opiskella englannin lisäksi muitakin vieraita kieliä mahdollisuuksien mukaan jo perusopetuksen alaluokilla. Vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa on mukana noin 80 kuntaa. Kuopiolle myönnettiin hankerahoitus ajalle 1.8.2009-31.12.2011.

Kuopiossa hankkeen paikalliset tavoitteet ovat:
1) A2-kielen valintojen lisääminen ja monipuolistaminen
2) muun kuin englannin kielen mahdollistaminen A1-kieleksi
3) opetusmenetelmien kehittäminen (mm. etäopetus)
4) vieraskielisen opetuksen kehittäminen
5) kielipolkujen jatkumojen turvaaminen.

Tärkeä osa kielten opetuksen tarjonnan monipuolistamista on verkko-opetuksen kehittäminen. Internetin tarjoamia mahdollisuuksia käytetään hyväksi myös autenttisten kielenkäyttötilanteiden tuomiseksi säännölliseksi osaksi vieraiden kielten opetusta ja opiskelua. Kuopiossa virtuaaliopetusta kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa peruskoulun kielten opetuksessa. Vehmersalmen ja Riistaveden koulujen välillä alkoi B2-saksan opetus virtuaalisesti 1.8.2009. Laitteisto rahoitettiin Kielitivoli-hankkeesta. Toinen etäopetusryhmä, A2-saksa, alkoi Vehmersalmen, Melalahden ja Vehkalammin koulujen välillä 1.8.2010. Etäopetusta toteuttaa Vehmersalmen koulun saksan opettaja Pekka Karvonen, pekka.karvonen@kuopio.fi.
 

A2- ja B2-kielten ryhmät lv. 2011-12

A2-kielen ryhmiä muodostuu lukuvuonna 2011-12 kymmenen ryhmää kahdeksaan alakouluun. Saksan kielen ryhmiä syntyy kuusi ja ranskan ryhmiä kolme. Lisäksi yhteen kouluun muodostuu englannin ryhmä A1-saksan lukijoille. Viime lukuvuonna uusia A2-ryhmiä aloitti kahdeksan, ja sitä edellisenä lukuvuonna viisi, joten kiinnostus kieltenopiskelun varhaiseen aloittamiseen on viime vuosina lisääntynyt Kuopiossa tuntuvasti.

B2-kielen ryhmiä muodostuu ensi lukuvuonna kolmetoista. B2-kielen opinnot aloittaa Kuopiossa kuusi saksan ryhmää, viisi ranskan ryhmää, yksi venäjän ryhmä ja yksi espanjan ryhmä. B2-kielen ryhmiä muodostuu yhteensä seitsemään yläkouluun. Uusia B2-ryhmiä aloittaa yksi enemmän kuin viime lukuvuonna, mutta kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna B2-ryhmien määrä on yli kaksinkertaistunut: lukuvuonna 2009-10 B2-kieliopinnot aloitti vain viisi ryhmää.
 

Teatteriryhmä "Stille Hunde" Kuopioon 16.5.2011

Saksalainen teatteriryhmä Göttingenistä saapuu Suomen-kiertueellaan myös Kuopioon. Kahden miehen teatteriryhmä esittää alakoululaisille sopivan näytelmän "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat". Lisätietoa näytelmästä: http://www.stille-hunde.de/maulwurf.html

Näytelmän esitysajat ja -paikat:

16.5. klo 11.15 Kalevalan koulu
16.5. klo 13.30 Aurinkorinteen koulu

Esityksiin järjestetään bussikuljetus myös lähialueiden alakoulujen saksan lukijoille.
 

A1-kielen valinnanmahdollisuudet laajenivat Kuopiossa

Kuopion peruskouluissa voi nyt opiskella entistä laajemmin kieliä, kun A1-kieleksi voi tietyissä kouluissa valita englannin sijasta saksan tai ranskan. Pohjantien koulussa saksan kielen opetuksella on jo pitkät perinteet, mutta nyt myös Aurinkorinteen koulujen kolmasluokkalaiset voivat aloittaa saksan kielen ja Pirtin koulun kolmasluokkalaiset ranskan kielen opiskelun ensimmäisenä vieraana kielenä (A1).
A1-kieliryhmän perustamisen alaraja on 12 oppilasta. A1-saksan ja –ranskan lukijat valitsevat A2-kieleksi englannin (A2-kieli = 4. luokan alussa alkava valinnainen vieras kieli). Näin he saavat laajan kielitaidon kahdessa vieraassa kielessä.

Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2020 tähtää kaupungin asukasluvun tuntuvaan kasvuun. Jotta Kuopio olisi houkutteleva vaihtoehto muuttajille, tulee Kuopion peruskoulujen kielitarjonnan olla muiden suurten kaupunkien tasolla. Saksan tai ranskan valintaa A1-kieleksi puoltavat myös pedagogiset syyt. Mitä aiemmin vieraan kielen opiskelun aloittaa, sitä helpompaa se on omaksua ja sitä luontevampaa on kielen ääntäminen. Myös kesäkuussa julkaistussa valtakunnallisessa tuntijakotyöryhmän esityksessä painotetaan peruskoululaisten kielitaitopohjan laajentamista.

Syyskuussa 2010 aloittivat saksan ja ranskan kielikerhot 2. –luokkalaisille Aurinkorinteen ja Pirtin kouluissa. Vanhemmille tiedotettiin A1-kielen valinnasta ko. koulujen vanhempainilloissa. Lisäksi Kielitivoli-hanke tuo esille monipuolisen kielitaidon tärkeyttä kaupungin laajuisten kielitapahtumien avulla. Kielitivoli-hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on laajentaa A1-kielivalikoimaa useisiin kaupungin peruskouluihin.
 

Kuopion Kielitivoli-kiertueelle European Label -kunniamaininta

Opetushallituksen myöntämän kieltenopetuksen laatuleiman kunniamaininnan sai tänä vuonna Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskuksen KIELITIVOLI-kiertue.

Euroopan unioni on kehittänyt kieltenopetuksen tehostamiseksi kieltenopetuksen eurooppalaisen laatuleiman, European Label. Sen tavoitteena on korostaa kielitaidon ja kieltenopiskelun merkitystä. Vuoden 2010 painoalueita ovat kielten oppiminen yhteisössä, kielet työelämässä sekä kieliohjelman monipuolistaminen. Laatuleimakilpailu järjestettiin kolmannentoista kerran.
- Palkitsemme sellaisia oppilaitoksia, joissa kielitarjontaa on voitu monipuolistaa. Pyrimme tukemaan hankkeita, joissa on kehitetty luovia tapoja tarjota erityisesti vähemmän opiskeltuja kieliä, opetusneuvos Ritva Järvinen totesi.

Juryn perustelut Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskuksen KIELITIVOLI-kiertueen palkitsemiselle:

Kielitivoli on huolella suunniteltu ja toteutettu kielten esittelykiertue, jossa eri kielten opettajat toimivat yhteistyössä kielivalintojen monipuolistamiseksi ja kielivalintojen määrän lisäämiseksi. Kielitivoli-tapahtumaan osallistui talvella 13 koulusta noin 750 oppilasta. Tapahtumassa kieliin tutustuttiin monipuolisilla aktiviteeteilla kaikkien aistien välityksellä (kuvat, tietovisa, askartelu, musiikki, maistiaiset). Vanhemmille järjestettiin kielivalintailtoja. Toimintamalli ei vaadi kohtuutonta panostusta ja sitä voidaan toteuttaa millä paikkakunnalla tahansa. Kuopiossa kiertue ja lisääntynyt tiedotus vaikuttivat selkeästi uusien kieliryhmien määrän suureen nousuun Kuopion kouluissa.
 

Kielitivolin syksyn 2010 tapahtumia

Sugrirock-kiertueella kiinnostusta Venäjän kieleen

Kielitivoli-hankkeessa halutaan lisätä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa tutustumista vieraisiin kieliin. Hanke rahoitti syksyn aikana useita Kuopion peruskoululaisille suunnattuja kieliin liittyviä tapahtumia. Ensimmäinen oli 2.9. klo 12.15 järjestettävä Sugrirock-konsertti Hatsalan klassillisella koululla. Venäläisistä rock-bändeistä koostuvan Sugrirock-kiertueen organisoi Suomi-Venäjä -seura. Tavoitteena on lisätä venäjän opiskelun kiinnostavuutta yläkoululaisten keskuudessa.

Elokuvatempaus Kuvakukossa

Kielitivoli-hanke järjesti Kino Kuvakukossa monikielisen elokuvatempauksen 13.-14.10. Kahden päivän ajan Kuvakukossa esitettiin saksan-, ranskan- ja venäjänkielisiä elokuvia, joiden kohderyhmänä olivat 9-16-vuotiaat.

Saksalainen rap-artisti Bates Kuopiossa

Yhteistyössä Goethe-instituutin kanssa Kielitivoli-hanke toi Kuopioon saksalaisen rap-artisti Batesin 16.11. Bates esiintyi Kulttuuriareena 44:ssä. Konsertti suunnattiin lähinnä yläkoululaisille. Kaikkiin konsertteihin ja elokuviin oli oppilailla ja opettajilla vapaa pääsy.
 

Opetushallituksen Kielitivoli-sivut oppilaille ja vanhemmille

Kielitivoli-sivujen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat helppojen pelien avulla vieraisiin kieliin. Sivuilla on myös selkeässä muodossa asiaa vanhemmille, mm. monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja kielten opiskelusta nykypäivänä.
http://www.kielitivoli.fi
 

Monipuolinen kielitaito avaa ovet koko maailmaan!

Monipuolinen kielitaito avaa ovet koko maailmaan!
 
VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE
 
 

Ohjausryhmän kokoonpano

Raninen Kari, puheenjohtaja
Auvinen Leena
Heiskanen Jorma
Ikäheimo Risto
Lyytinen Paavo
Järveläinen Elizabeth
Mielonen Erja
Salmi Anna
Bovellan Eveliina, sihteeri
 

Hankkeen mediatiedotteet

 
 

Lehtiartikkeleita Kielitivolista

 

Tilastotietoa kielivalinnoista Kuopiossa