Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kehittämistiimit

YLLÄPITOON >>    

Kehittämistiimien tehtävät

Kuopion koulutustoimen toimintasäännön mukaan koulutuspalvelukeskuksessa on kolme pysyvää kehittämistiimiä. Tiimeillä ei ole päätösvaltaa, mutta tiimit voivat tehdä mm. kehittämisaloitteita. Tiimeillä on myös tärkeä rooli kaupungin ja koulutuspalvelukeskuksen strategioiden toimeenpanossa.

Kansainvälisen asioiden kehittämistiimin tehtäviä ovat mm. koulutuspalvelukeskuksen isojen kansainvälisten hankkeiden suunnittelu, kansainvälisen koulutuksen suunnittelu, verkostojen luominen paikallisella ja kansainvälisella tasolla sekä koulujen kansainvälisten hankkeiden hankerekisterin ylläpito.

Pedagogisen kehittämistiimin tehtäviä ovat mm. opetuksen laatu- ja arviointityöhön osallistuminen, opettajien täydennyskoulutuksen suunnittelu, oppimisympäristöjen kehittämiseen osallistuminen ja opetussuunnitelmatyö.

Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistiimin tehtäviä ovat mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen ja kehittäminen, opettajien tieto- ja informaatioteknologian täydennyskoulutus sekä tietoverkon ja atk-laitteistojen kehittäminen.