Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Pohjantien koulu >

Pohjantien koulu

YLLÄPITOON >>    

Koulutyö alkaa
Koulumme on kengätön koulu ja lapset jättävät ulkojalkineensa ulko-ovien läheisyydessä oleville kenkähyllyille. Aikuiset joko riisuvat ulkojalkineensa tuulikaapissa tai käyttävät sinisiä kenkäsuoijia. Toivomme, että lapsilla on koulupäiviä varten sisätossut tai -kengät. Muistattehan nimikoida kaikki lapsenne vaatteet ja kengät!


 

Kalenteri

<<Elokuu>> <<2014>>
Ma Ti Ke To Pe La Su
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Näytä: Menneet | Tulevat | Kaikki
 

Konsultoiva erityisopetus/ tukea kouluihin ja päiväkoteihin

TIEDOTE 12.5.2014
PIDENNETYN OPPIVELVOLLISUUDEN SAANEIDEN ESIOPPILAIDEN OPETUS KUOPIOSSA (diagnoosina vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kielellinen erityisvaikeus)

Kalevalan koulun opetuksen piiriin kuuluvat kielen kehityksen viiveen vuoksi pidennetyn oppivelvollisuuden saaneet esiopetuksen oppilaat päiväkodeissa Kuopiossa. Konsultaatioon opetuksen lisäksi sisältyvät aloituspalaveri, ohjauskäynnit, henkilökunnan koulutusta, hojks- ja hojks-seurannan laadinta sekä tuki mietittäessä seuraavan lukuvuoden koulupaikkaa. Koulupolun suunnittelu oppilaan oman lähikoulun kanssa tulee esille silloin, kun arvion mukaan oppilaalla on edellytyksiä siirtyä lähikouluunsa tuetun vuoden jälkeen tai lähikoulu voi tarjota riittävän oppimisen tuen oppilaalle. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisen tueksi toisen vuoden esiopetusta tai pienluokkaa 1:ltä alkaen kielen kehityksen viiveen vuoksi, opetustä järjestetään Kuopiossa Kalevalan ja Pyörön kouluissa.
Esiopetuksen oppitunneille jokaiselle oppilaalle rakennetaan yksilöllinen kielen aluetta kuntouttava tavoitteisto esikoululaisen kognitiivisten tavoitteiden lisäksi. Yhteistyö oppilasta kuntouttavien terapeuttien ja Kysin foniatrisen osaston kanssa on tiivistä.

ERITYISOPETUKSEN KONSULTOIVA TUKI KOULUILLE JA PÄIVÄKODEILLE

Koulut ja päiväkodit voivat pyytää keo:n konsultointikäynnille halutessaan käytännön opetusvinkkejä/tukea/tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, Aspergerin oireyhtymästä tai autismista. Käyntiin voi liittää myös oppilaan seurantaa/tapaamista luokassa/päiväkodissa huoltajan suostumuksella. Myös useamman kerran toteutuvasta tuesta voidaan sopia tarvittaessa.
Konsultointikäynnille voivat pyytää myös koulut/ elat, joilla on esiopetuksen erityisen tuen oppilaita ohjauksessaan päiväkodeissa (muut diagnoosit). Tällöin on kyse elalle suunnatusta tuesta opetuksen järjestämisen suunnittelussa.

Ystävällisin terveisin,
Kristiina Hyvärinen
konsultoiva erityisopettaja
0447184401
kristiina.hyvarinen@kuopio.fi

 

HAAPA-hanke

HAAPA-hanke
Euroopan pakolaisrahaston rahoittaman HAAPA-hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kehittää pakolaisten tarpeet huomioivaa vastaanottotyötä.
Koulullemme on myönnetty rahoitusta hankkeeseemme (1.1.2012-31.12.2012), joka on nimeltään KO-PI-NA-LA. Hankkeen tavoitteena on tukea haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä ja myönteistä kehitystä sekä tukea perheiden yhteyttä toiminnallisten menetelmien avulla. Pohjantien koululta erityisluokanopettaja Krista Tarkiainen ja Kalevalan koululta valmistavan luokan opettaja Anna-Kaisa Launonen toimivat projektin vetäjinä. Tämän hetkisiä projektin toimintoja ovat perheluokka juuri maahan muuttaneille, koto-paja oppilaille sekä äitikerho äideille. Projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja osallistuminen on ollut innokasta ja aktiivista.

 

Koulun yleisesittely

Kalevalan ja Pohjantien koulut yhdistyivät hallinnollisesti 1.8.2009 alkaen.
Vuosiluokat esiopetuksesta neljänteen työskentelevät pääsääntöisesti Pohjantien koulussa ja vuosiluokat 5-9 ovat Kalevalassa. Oppilaita on yhteensä yli kahdeksansataa ja henkilökuntaakin noin 120.

Vaikka toimimme kahdessa eri rakennuksessa, on koulu kuitenkin yhteinen meille kaikille. Meille on suuri kehittämisen haaste; luoda yhä toimivampi ja joustavampi koulu, jossa kaikille oppilaille pystymme tarjoamaan parasta osaamista opetuksessa ja tukea koteja kasvatuksessa. Kehittämisen vahvuutena näemme alueen huikean osaamisen mm. tanssin, musiikin, erityisopetuksen, kaksikielisen opetuksen ja maahanmuuttajaopetuksen osalta.

Pohjantien koulu toimii myös erityisopetuksen yksikkönä. Luokkamuotoista erityisopetusta tarjotaan kielen alueen erityisvaikeuksissa ja autismikirjon opetuksessa. Vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat, kuten viittomakieli, tukiviittomat ja kuvakommunikaatio, kuuluvat opetukseen. Pohjantien koulusta voidaan tarvittaessa myös pyytää konsultointia muihin kouluihin. 

Koulumme on KiVa-koulu!

Koulussamme toteutetaan KiVan koulun periaatteita. Sivumme oikeasta reinasta löydätte kuvalinkin suoraan KiVa-koulu materiaaliin. Pohjantien koululla toteutettiin marraskuussa 2010 kiusaamiskysely kaikille oppilaille. Yhteenvetona ilmeni, että kiusaamistilanteet olivat lähes kaikki selvitetty, lukuunottamatta muutamaa, jotka tulivat esille vasta lomakkeen täytön yhteydessä. Suhtaudumme kiusaamiseen vakavasti ja puutumme heti esille tulleisiin tapauksiin. Silloin kun luokanopettajan puhuttelu ei auta, kiusaamistilanne siirtyy KiVa-tiimille. Käsittelyyn osallistuvat oppilas/oppilaat,luokanopettaja, erityisopettaja, mahdollisesti huoltajat ja tarvittaessa apulaisrehtori.
Seuraava kiusaamiskysely toteutetaan huhtikuussa.

 

Tiedostomappi

 
 

Liikkuva Koulu-projekti

Liikkuva Koulu-projekti
 

LUKUINTO-projektin kotisivut

LUKUINTO-projektin kotisivut
 

REG WEB

REG WEB
 

Kirjaudu Wilmaan

Kirjaudu Wilmaan
 

Kirjaudu Outlookiin

Kirjaudu Outlookiin
 
 
Kuva
 

Kalevalan koulun sivuille

Kalevalan koulun sivuille
 

HAAPA-hanke

HAAPA-hanke


 

Kuva

 

Koulutoimen uutiset

 

Koulutoimen tiedostot

Kuopion kesäkauden avajaisissa lauantaina 24.5.2014 käynnistyy torilla klo 11 kampanja, jossa kuntalaisia innostetaan aktiiviseen arkeen ja liikunnalliseen elämään. Haastamme asukkaat hyppäämään ruutua torilla ja käynnistämään kolmen kaupungin välisen kilpailun.