Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Kuopio > Perusopetuksen laatuhanke >

Perusopetuksen laatuhanke

YLLÄPITOON >>    

Tervetuloa perusopetuksen laatukriteerit 2012-2013 -hankkeen kotisivulle!


Perusopetuksen laatukriteerit 2012-2013 on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama hanke laatukriteerien käytön edistämiseksi Kuopion perusopetuksessa vuosina 2012-2013.

Hankkeessa jatketaan aiempaa laadunhallinnan kehittämistyötä, jossa mm. uudistettiin koulujen lukuvuosisuunnitelua. Uuden hankkeen painopisteenä on kehittää laadun arviointia sekä yhdistää koulujen laadunhallinta kaupungin laadunhallintaan.

 

Laadun arviointi

Laatuun liittyy keskeisesti arvioinnin käsite, jolla viitataan koko koulun toimintaa koskevaan arviointiin. Arvioinnin ensisijainen tarkoitus on tukea koulun kehittämistä. Lisäksi arviointitietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Opetus- ja kulttuuministeriö on määritellyt laatukriteerit, joiden näkökulmista laatua peruskoulussa arvioidaan. Seuraavassa on Kuopiossa valitut arviointialueet:

kuvio 

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit.
 

Laatukriteereiden avulla

  • turvataan koulutuspalveluiden laatua ja valtakunnallista vertailukelpoisuutta paikallisesti

  • tuetaan oppimisen edellytysten parantamista,

  • edistetään opetus- ja oppimistavoitteiden toteutumista sekä

  • kehitetään opetuksen laatua sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

 

Yhteystiedot

Laatusuunnittelija Antti Immonen

Osoite: Vuorikatu 27, Kuopio
Puhelin: 044 - 718 4222
Sähköposti: antti.immonen(at)kuopio.fi